Foto: TV2/Nord

Børn med specielle behov svigtes

Folkeskolen giver ikke nok støtte til børn med specielle behov, lyder det fra de nordjyske forældre.

Knap tre ud af fire af de forældre i Nordjylland, hvis børn har klassekammerater med adfærds- eller indlæringsmæssige problemer, oplever, at der er for lidt støtte til de pågældende børn.

Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Lærerforening .

Undersøgelsen viser, at 73% af forældrene i Nordjylland ikke mener, at der er tilstrækkeligt med støtteforanstaltninger til de børn, der har adfærds- eller indlæringsvanskeligheder.

Godt halvdelen af alle adspurgte forældre i Nordjylland anser dette for en af skolens største udfordringer.

Lars Busk Hansen, kredsformand og hovedstyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening, siger:

- Som lærere har vi den grundholdning, at så mange elever som muligt skal inkluderes i den almindelige undervisning. Men det kræver, at der er en konkret plan for, hvordan opgaven gribes an, så alle er rustede til at løse opgaven. Han fortsætter:

- Undersøgelsen viser, at forældrene i høj grad savner støttefor-anstaltninger til de børn, som har adfærds- eller indlæringsmæssige problemer. Svarene fra de nordjyske forældre er faktisk mere markante i forhold til svarene på landsplan. Det understreger, at kommunerne i vores region har en særlig udfordring med at beskrive og implementere konkrete handleplaner for inklusionsopgaven.