LIGE NU:

Budgetforlig på plads i Aalborg Kommune

Samtlige partier i Aalborg Kommune har torsdag indgået forlig om næste års økonomi i Aalborg Kommune.

Socialdemokratiet, Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, altså alle byrådets seks partier, står bag budget 2012 for Aalborg Kommune.

Med forliget har de seks partier fastholdt den linje, der var lagt i Magistratens budgetforslag - nemlig at der skulle skabes et vækstbudget med en realvækst i serviceudgifterne på cirka 0,9 procent og et anlægsbudget på over en halv milliard kroner.

Med en solid økonomi ryggen, har Aalborg Kommune haft mulighed for at undgå et sparebudget. De har  derimod lavet et budget, hvor der både bliver udvidet på drifts‐ og anlægsområdet.

I budgettet er der sat penge af til, at hver enkelt folkeskole kan give én ekstra undervisningstime om ugen i dansk, engelsk eller matematik til ét klassetrin på skolen. Der afsættes fire millioner til en byfornyelsespulje, som landsbyerne kan søge midler fra. Atletikudøvere kan glæde sig over, at der er afsat penge til en ny hal til indendørs atletik og børnehavekapaciteten udvides, for at sikre pladsgarantien.

Det er blot få af punkterne i budget 2012.

Se hele budgettet her:

http://www.aalborgkommune.dk/Nyheder/Nyheder/2011/Sider/Bredt-forlig.aspx