LIGE NU:

Dagplejemødre fyret fordi mændene ryger

En gruppe forældre til børn i dagpleje i Mariagerfjord Kommune er godt og grundigt trætte af, at to af deres dagplejemødre er blevet fyret, fordi deres mænd røg i hjemmene.

Det har fået forældregruppen til at udsende et åbent brev til Mariagerfjord Kommune, som bringes i sin fulde ordlyd nedenfor.

"Ordentligheden ryger!

Grundet afskedigelse af to trofaste dagplejere i Astrup by, Mariagerfjord Kommune og måden hvorpå håndteringen af sagen er foregået, har forældregruppen, til de i sagen berørte børn, nu valgt at informere andre herom.

Fredag d. 30. november 2007 får de implicerede dagplejemødre pr. brev officielt besked fra dagpasningsafdelingen i Mariagerfjord Kommune om, at de vil blive fritstillede med øjeblikkelig virkning med 6 mdr. fratrædelsesløn. Afskedigelsen sker på grund af gentagne brud på regeringens rygelov, der trådte i kraft 15. august 2007. En rygelov der forbyder, at der ryges i et dagplejehjem i dagplejerens åbningstid.
For den ene dagplejer er der tale om, at manden er førtidspensionist og derfor dagligt er til stede i hjemmet. Denne er blevet forvist til at skulle ryge på offentlig gade, hvis det står til kommunen.
I det andet tilfælde arbejder manden tæt på dagplejehjemmet og kommer i den forbindelse hjem i sin middagspause. Det er i denne pause, at der ryges i hjemmets stue, hvor børnene i øvrigt ikke har adgang til. Der bliver naturligvis ikke røget i de rum, hvor børnene opholder sig og har adgang til.

Vi bliver som forældre til de berørte børn for første gang informeret af kommunen om sagen fredag den 30. november 2007, om eftermiddagen, via en opringning. Nogle forældre får samme dag et brev leveret i postkassen, andre først et postomdelt brev med den officielle meddelelse om afskedigelsen lørdag d. 1. december. I brevet står, at dagplejekontoret i Mariagerfjord Kommune pga. gentagne brud på personalepolitikken har været nødsaget til at opsige samarbejdet med den pågældende dagplejer med øjeblikkelig virkning. Derudover er der i brevet anvist et tilbud om en gæstedagplejer for barnet i december måned samt et udsagn om, at der fra kommunens side arbejdes på at finde en varig løsning i det nye år.

Med så kort varsel har vi som forældre ingen mulighed for at finde andre løsninger for pasning af vores barn. Flere af børnene får tilbudt gæsteplads udenbys hos en dagplejer, som de aldrig tidligere har mødt. I sådanne tilfælde råder kommunen normalt til, når det drejer sig om en længerevarende periode, at barn og forældre kommer på besøg hos den pågældende dagplejer, inden barnet starter. Pga. kommunens måde at håndtere sagen på, har vi som forældre på ingen måde haft mulighed for dette.
Børnene er altså pt. placeret som "gæstebørn" hos dagplejere i Astrup og Arden. Her skal børnene være i en til to måneder, indtil der findes en permanent løsning for dem engang i det nye år. En permanent løsning vi som forældre mener, der burde have været på plads, inden en sådan afskedigelse finder sted. Nu skal børnene i stedet flyttes rundt til forskellige dagplejere i de 6-14 måneder, det drejer sig om for de involverede børn, inden de skal starte i børnehave.

På trods af at kommunen, siden sagens begyndelse i starten af februar måned 2007, helt har undladt at informere os forældre om problematikken og de eventuelle konsekvenser heraf, er vi dog som forældre tidligere blevet underrettet af vores dagplejere.
Vi har igennem hele forløbet oplevet en ærlighed og en medmenneskelighed fra vores dagplejere, der som de eneste i denne triste sag, har fundet det væsentligt at oplyse og informere os om sagens kerne med henblik på barnets ve og vel.

Dette har vi som forældre sat stor pris på, men samtidig har det også øget vores opmærksom på kommunens manglende kommunikation med os som forældre i en sag som denne, hvor det handler om andet og mere end blot paragraffer.

På baggrund af oplysninger fra vores dagplejer om, at der har været problemer i forhold til rygepolitikken har forældregruppen hos den ene dagplejer allerede d. 21.juni 2007 skrevet et brev til dagplejekontoret, hvori forældrene skriver under på, at de er indforståede med de gældende forhold hos dagplejeren. Dette har dog heller ikke givet anledning til, at kommunen har fundet det nødvendigt at underrette forældrene om en kommende afskedigelse. Det har således heller ikke været et element, der har haft nogen betydning for beslutningen om afskedigelserne. Vi har som forældre på intet tidspunkt forestillet os, at kommunen kunne finde på at fratage børnene deres faste dagplejer på så spinkelt et grundlag, ej heller med så kort varsel.

At blive en del af denne sag har stillet spørgsmål til, hvor regeringen og kommunerne vil hen med den nye rygelov. Al respekt for hensynet til vores børn i forhold til rygning, men i denne sag bliver dette hensyn kompromitteret af den tryghed og stabilitet, som børnene så bestemt også har brug for i deres første leveår. Børnene fratages deres anden familie, som en fast dagplejer og dennes familie, har status som.

Vi mener ikke, det er ordentligt så brat at fratage barnet dets trygge rammer - endda uden først at have et permanent tilbud om pasning andetsteds.
Det er ikke ordentligt at fritstille trofaste og loyale medarbejdere gennem mange år på baggrund af en rygepolitik, som går ind og bestemmer over andres folk hjem.
Det er ikke ordentligt, at kommunen ikke oplyser os forældre om sagen og ikke inddrager os i så væsentlige beslutninger angående vores børn.
Det er ikke ordentligt, at fordi man som dagplejer er ærlig omkring situationen angående rygning i hjemmet mister jobbet. Vi finder det vanskeligt at tro, at der i kommunen ikke står andre dagplejere i samme situation, som blot vælger at fortie sandheden.
Det er ikke ordentligt, at man afskediger dagplejere, der i den grad opfylder kravene om, hvad det vil sige at være en kompetent, vellidt og personlig engageret dagplejemor. Fokus på barnets sociale- og personlige udvikling, barnets sprog og motorik samt diverse udendørs aktiviteter i landlige og ideelle omgivelser, har altid været områder, som vores dagplejere har vægtet højt, og som vi forældre har været utrolig glade og taknemmelige for.

Måske skulle dagpasningstilbudet i Mariagerfjord Kommune revidere deres værdigrundlag, da dette efter vores opfattelse bestemt ikke stemmer overens med virkeligheden i denne sag.
Er det ordentligt?

På forældregruppens vegne
Charlotte Borris og Tina Rydborg Sørensen"

20210616-224114-L_17Mb

play Aalborg Håndbold hyldet efter mesterskab: - I har sat byen på verdenskortet

Fisketrappe

Kommune tvunget til at udskyde projekt ved fisketrappe

Vor Frelsers Sogns Vestbyen Aalborg

Sogn må åbne igen - nu er ingen nordjyske sogne lukket ned

Kaptajn_Kurt_Andersen_med_walkie

Efter 21 år ved roret: Skoleskibets kaptajn går i land

20210616-224114-L_17Mb

play Aalborg Håndbold hyldet efter mesterskab: - I har sat byen på verdenskortet

Fisketrappe

Kommune tvunget til at udskyde projekt ved fisketrappe

Vor Frelsers Sogns Vestbyen Aalborg

Sogn må åbne igen - nu er ingen nordjyske sogne lukket ned

Til forsiden

Til forsiden