LIGE NU:

Danmarks Naturfred-ningsforening: Opgør med dansk værdi

At regeringen har valgt at sige ja til 10 forsøgsbyggerier helt tæt på kysten vækker harme hos Dansk Naturfredningsforening.

Naturorganisationen er klar i mælet omkring den beslutning, der baner vejen for Løkken Klithotel.

- Det er første skridt mod et opgør med den unikke beskyttelse af vores kyster, mener Danmarks Naturfredningsforening.

- Forsøgsprojekterne er ikke et startskuddet til vækst i udkantsdanmark, men derimod til et opgør med en unik dansk værdi - nemlig de frie kyster, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, om de 10 bygge- og anlægsprojekter i strandkanten, som regeringen netop har sat navn på.

Med de 10 projekter åbnes der op for byggeri inden for den 300 meter brede strandbeskyttelseslinje, der egentlig skulle beskytte kysterne mod byggeri.

- Godt nok kaldes det et forsøg, men regeringen slår selv på, at der kommer flere projekter. Regeringen siger også, at det ikke vil betyde noget for natur og miljø på trods af, at flere projekter indebærer lempelser af strandbeskyttelsen. Det kan komme til at gå hårdt ud over kystnaturen flere steder i landet, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Knap 125.000 danskere har indtil videre støttet op om DN's ja til de frie kyster og nej til mere byggeri ved vandet.

- Vi taler på befolkningens vegne, når vi siger nej til byggeri helt ned til stranden. Det frarøver os alle vores frie kystlandskaber og kystnatur. I stedet for at bygge nyt, bør man udvikle de kystbyer, der rundt omkring i landet trænger til en kærlig hånd - eller renovere det, der i forvejen ligger ved vandet, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Kritikken af beslutningen preller af på Hjørrings borgmester Arne Boelt, som er glad for at kunne tiltrække købestærke turister til Løkken.

Se mere i vores udsendelse 19.30.