Foto: TV2/Nord

DBU: Wichmann får nedsat sin karantæne

Dansk Boldspil-Unions appeludvalg nedsætter Kristoffer Wichmanns karantæne for matchfixing med fem uger.

Dansk Boldspil-Unions (DBU) appeludvalg nedsætter Kristoffer Wichmanns karantæne for matchfixing med fem uger, idet han har spillet på sejr til sit eget hold.

Oprindeligt blev Wichmann tildelt en karantænestraf på et halvt år for at have spillet på egen kampe, da han spillede for 1. divisionsklubben FC Vestsjælland.

Wichmann kan nu se frem til fem ugers kortere straf. Til gengæld skal han betale 25.000 kroner i bøde for sin forseelse, da det er imod DBU's regler at spille på egne kampe.

Bøden svarer ifølge DBU til størrelsen af det beløb, Wichmann har spillet for samt den tilsigtede gevinst.

Wichmann blev 4. februar idømt et halvt års karantæne for minimum 18 spil på kampen BSF-FC Vestsjælland onsdag den 31. august 2011, hvor han blev skiftet ind efter 56 minutter.

Han ankede imidlertid kendelsen fra DBU's disciplinærudvalg til DBU's appeludvalg, der nu kommer med afgørelsen af sagen.

DBU oplyser, at unionen i begyndelsen af april "med tilfredshed" kunne konstatere, at Wichmann i en række interviews valgte at tilstå de forhold, han var blevet dømt for godt to måneder tidligere.

Han frafaldt dermed påstanden om frifindelse, men opretholdt den del af anken, der handlede om strafudmålingen på et halvt års karantæne.

- DBU's appeludvalg har på den baggrund behandlet anken som en ren tilståelsessag, forklarer DBU på sin hjemmeside.

Appeludvalget er kommet frem til, at "sanktionen på et halvt års karantæne burde nedsættes, idet de pågældende spil har været på sejr til eget hold".

Wichmanns karantæne løber nu frem til og med 30. juni i stedet for 5. august, som den oprindelige strafudmåling lød på.

Mandag kom det frem i Ekstra Bladet, at Wichmann muligvis har begået flere ulovlige handlinger og spillet på, at hans eget hold både skulle spille uafgjort og vinde over Skive og Hobro i foråret 2012.

DBU vil dog ikke bekræfte eksistensen af den nye matchfixing-sag mod Wichmann.

Appeludvalgets afgørelse kan ankes til Danmarks Idrætsforbunds (DIF) appeludvalg inden for de kommende fire uger.