Eksperter: Kirker bliver diskrimineret

Vodskov Babtistkirke føler sig snydt i sag om støttekroner

49 sognekirker under folkekirken, sognehuse og konfirmandstuer fik i 2009 og 2010 støtte fra den såkaldte tilgængelighedspulje i Erhvervs- og Byggestyrelsen til at bygge en handicapadgang.

Vodskov Baptistkirke fik nej, da forstanderen søgte om penge til handicapadgang til kirken i 2010. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Sagen er kørt gennem Danske Kirkers Råd, som har klaget til Økonomi- og Erhvervsministeriet for at få afgørelsen omgjort. Herfra er der i begyndelsen af denne måned sagt nej igen med den begrundelse, at en baptistkirke ikke har borgerrettet service, og at den ikke er en offentlig forvaltning, selvom baptister både har vielsesbemyndigelse og fører ministerialbøger.

At der sker registrering af kirkelige handlinger "med civilretlig gyldighed, er ikke ensbetydende med, at baptistkirken skal betragtes som en forvaltningsmyndighed, da folkekirkens status som offentlig institution ikke beror på, at folkekirken varetager sådanne opgaver," skriver Økonomiministeriet efter konsultation med kolleger i Kirkeministeriet.

Det, vurderer flere forvaltningsprofessorer, var en forkert afgørelse.

- Det her kan ramme alle kirkelige trossamfund, der ikke er en del af folkekirken. Derfor er den en meget vigtig sag for os, siger domprovst i folkekirken Anders Gadegaard, der er formand for Danske Kirkers Råd.

I Vodskov undrer forstander for baptistkirken Svend Eli Jensen sig over, hvorfor kirken har fået nej, når Sønderho Forsamlingshus, der er en andelsforening, og Kastrup Bio fik støtte fra puljen.

- Der kommer også mange andre borgere i baptistkirker, så de er ikke lukkede klubber. Alle lukkes ind, uanset om de er medlemmer eller ej.

Til sammenligningen med Sønderho Forsamlingshus skriver ministeriet, at "der ikke er grundlag for at sammenligne Vodskov Baptistkirke med de øvrige institutioner, som har modtaget tilskud. Ministeriet henviser til de ovennævnte forhold, som adskiller Vodskov Baptistkirke fra folkekirken."

Professor i forvaltningsret på København Universitet Michael Gøtze er egentlig ikke uenig med ministeriet i, at baptistkirken efter en ren formel vurdering ikke skulle have støtte.

- Men når styrelsen ikke lever op til egne regler, kan man godt sige, at baptistkirken kunne se en mulig forskelsbehandling i, at et forsamlingshus og en biograf kan få støtte. De er jo næppe heller en del af en offentlig forvaltning, siger Michael Gøtze.

Professor Claus Haagen Jensen fra Copenhagen Business School mener, at Vodskov Baptistkirke burde sende et venligt brev til ombudsmanden:

- For hvordan kan det være, at offentlige tilgængelighedspuljer ikke gælder alle de steder, hvor handicappede gerne vil hen?.

Vodskov Baptistkirke byggede handicapindgangen til kirken i slutningen af 2010. Blandt andet med økonomisk hjælp fra Aalborg Kommune, som har tolket samme forvaltningsregler anderledes end ministeriet.

Men den største del af pengene har baptistkirken selv skaffet.

- Styrelsen og Aalborg Kommune udlægger i praksis de generelle retningslinjer og kriterier forskelligt, siger Michael Gøtze.

For nuværende arbejder Danske Kirkers Råds arbejdsgruppe for Frihed og Lige Vilkår videre med sagen.