Ekstra indsats i Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune har haft stor succes med sin ekstraordinære indsats i forhold til at få afklaret situationen for sygedagpengemodtagerne. Et fald på 38 % i antallet af borgere, der er sygemeldt mere end 52 uger og et fald på 11 % for korterevarende s

<b>Flere på sygedagpenge</b>
I lighed med mange andre kommuner har Frederikshavn Kommune siden januar 2007 oplevet en stor stigning i antallet af borgere på sygedagpenge. Den store stigning var dengang primært et resultat af reduktionen i arbejdskraftreserven og den store beskæftigelsesfremgang.

<b>Hurtigere afklaring</b>
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede derfor, at der skulle foretages en ekstraordinær indsats for at sikre en hurtig afklaring af de borgere, der var sygemeldt.

Jørn Larsen, formand for kommunens arbejdsmarkedsudvalg siger:

- Vores indsats er sket på to fronter. Vi har opbygget en meget velfungerende sygedagpengeafdeling, hvor vi har styrket vores betjening af de sygemeldte, og sideløbende med dette, har vi valgt at samarbejde med andre aktører i forhold til de sygedagpengemodtagere, der har været sygemeldt i mere end 52 uger, fortæller Jørn Larsen.

- Samtidig er kommunens økonomi under et voldsomt pres, når antallet af sygemeldte med mere end 52 ugers sygdom stiger. Denne udgift betales alene af kommunen, og derfor er det vigtigt for både den sygemeldte og kommunen, at vi er effektive i forhold til at sikre en hurtig afklaring, siger Jørn Larsen.

<b>De tørre tal</b>
I april 2008 var der 330 sygemeldte, der havde været sygemeldt i mere end 52 uger og 835 sygemeldte med kortere sygdomsperiode.
I april i år var antallet nedbragt til 206 sygemeldte med langvarig sygdomsperiode og 741 med korterevarende sygdomsperiode. Omregnet til årsudgifter udgør faldet 30 mio. kr.
I samme periode har de ekstraordinære udgifter til andre aktører været 8 mio. kr.

- Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning om at gøre en ekstraordinær indsats har været den rigtige løsning. Den sygemeldte og kommunen har en i denne sag en fælles interesse i at få afklaret de sygemeldtes situation hurtigt og givet den rigtige hjælp til at komme videre med deres liv. Det har stor betydning for den enkelte sygemeldte, at vide, hvad fremtiden bringer, og for kommunen er den økonomisk side af sagen også af stor betydning i en tid med meget stramme budgetter, slutter Jørn Larsen.