Færre Blå Flag i Nordjylland

Antallet af Blå Flag i Danmark falder i år - også i Nordjylland. Tre steder har mistet det Blå Flag, mens kun to strande har fået tildelt Blå Flag

Strande og havne får Blå Flag, når der gøres en ekstra indsats for at beskytte miljøet og højne standarden til fordel for brugerne.

Men der er sket et fald i antallet af Blå Flag i Nordjylland. Der er fjernet flag ved Øster Hurup Strand, Trend Strand samt ved Hvalpsund Lystbådehavn. Og mens der er fjernet tre flag, er der kun fundet to nye strande, hvor der sættes Blå Flag. Der er ved Hesteskoen og ved Jerup Strand.

I alt 204 strande og 76 lystbådehavne i Danmark er blevet godkendt af den nationale og internationale jury og kan ved sæsonstarten den 5. juni hejse Blå Flag.

Med 280 Blå Flag er der et fald på 8 flag i forhold til året før, hvor der var rekord i antallet af flag i Danmark.

- Blå Flag på strande tildeles blandt andet på baggrund af badevandsdata fra sidste år, siger Blå Flag koordinator Mikal Holt Jensen fra Friluftsrådet og slutter:

- Og den tørre og varme forsommer afløst af mange ekstreme regnskyl i slutningen af sæsonen har haft betydning for badevandsmålingerne for flere strande.