LIGE NU:

Færre skuldersår hos svin

Nye tal fra Fødevarestyrelsen viser et stort fald i antallet af politianmeldte skuldersår hos søer. Dansk Svineproduktion glæder sig over udviklingen.

Antallet af politianmeldte skuldersår hos søer er faldet
dramatisk i år sammenlignet med sidste år. En opgørelse fra Fødevarestyrelsen til og med august viser, at der har været 110 politianmeldelser. Fortsætter tendensen, betyder det en halvering i antallet af anmeldte skuldersår sammenlignet med sidste år, hvor antallet af politianmeldelser var 337.

Udviklingen glæder direktør for Dansk Svineproduktion Orla Grøn Pedersen.
- Det er positivt, at vi har fået vendt udviklingen, så der nu er færre alvorlige skuldersår blandt søer. Det viser, at svineproducenterne for alvor har fået fokus på dette problem, samt at de har fået nogle værktøjer, som virker. Selvom antallet af politianmeldelser ikke nødvendigvis er fuldt dækkende for, hvor mange alvorlige skuldersår der forekommer i danske svinebesætninger, er faldet i 2007 så markant, at der ikke er tvivl om, at det går den rette vej, siger han.

Dansk Svineproduktion har bl.a. lavet en 10-punkt-plan for at afhjælpe problemer med skuldersår. Desuden har landbruget indgået en aftale med Dyrlægeforeningen om, at de praktiserende dyrlæger skal gennemgå besætningen for forekomst af skuldersår ved deres månedlige rådgivningsbesøg. Sammen med
svineproducenten skal de sætte handlingsplaner i værk, hvis skuldersår er et problem i besætningen.
- Mange producenter oplever, at det nytter at sætte ind mod skuldersår med disse tiltag, siger Orla Grøn Pedersen.

Antallet af politianmeldelser af alvorlige skuldersår steg kraftigt sidste år. Svineproducenterne mener, at en mulig forklaring kan være en skærpelse af veterinærkontrollen på slagterierne. Dermed blev flere helede alvorlige skuldersår, der kan se ubetydelige ud på den levende so, afsløret.