Foto: Christell Maria Iversen

Flere skolebusser til de mindste

Der skal indsættes flere skolebusser til de mindste børn. Det mener byrådskandidat i Mariagerfjord Kommune for De Radikale, Jesper Helbo Vinther.

- Det er utrolig vigtigt, at vi sikrer de mindste børns tur på vej til og fra skolen, siger Jesper Helbo Vinther og fortsætter:

- Der er ganske vist ikke deciderede trafikfarlige veje i byzonerne, men der er ikke etableret cykelsti på alle skolevejene i kommunen. Mangel på cykelstier kan være en faktor, der øger risikoen for de mindste, siger han.

Retten til skolebusser opnås i dag, hvis børn går på den tildelte distriktsskole, og hvis der er en vis afstand mellem skole og hjem. For børn i 0.-3. klasse skal afstanden være over 2,5 kilometer, for 4.-6. klasse skal afstanden være over 6 kilometer, for 7.-9. klasse skal afstanden være over 7 kilometer og for 10. klasse skal afstanden være over 9 kilometer.

Det er dog de mindste, der er mest udsatte.

- Jeg synes, vi bør overveje, om det er nødvendigt at sikre skolebusser til 4.-9. klasse, så vi kan tilgodese de mindste børn, som alt andet lige er mere udsatte i trafikken. Samtidig synes jeg også, vi bør sløjfe kravet om, at børnene skal gå på den tildelte distriktsskole - vi lever trods alt i et land med frit valg.

Som en del af den nye skolestruktur er der lagt op til, at flere børn skal have mulighed for at køre med skolebus, men til gengæld kører børnene også længere tid i bus.

- Der er børn, som bruger en time i bus hver vej til og fra skole, på trods af at bussen kun skal fra Oue til Valsgård. Det er dybt kritisabelt, siger byrådskandidaten.

Den nye skolestruktur blev vedtaget af et flertal i byrådet bestående af Socialdemokratiet, SF, Borgerlisten samt dele af Venstre og Dansk Folkeparti i 2010 med ikrafttræden i 2011 og 2012.