LIGE NU:

Folketinget halverer omstridte randzoner

En lovændring betyder, at randzonearealet på landsplan falder fra 50.000 til 25.000 hektar.

Randzonerne har længe givet masser af debat mellem landmænd, miljøorganisationer og politikere.

I dag har Folketinget besluttet at ændre randzoneloven, så det lovpligtige randzoneareal falder fra 50.000 til 25.000 hektar.

- Jeg er meget glad for denne lovændring, som letter landmændenes hverdag og styrker deres konkurrenceevne. Men samtidig vil jeg understrege, at regeringen ikke rykker en tøddel på sine høje miljøambitioner, siger fødevareminister Dan Jørgensen (S).

Regeringen vil til efteråret komme med forslag til nye vand og naturplaner, som skal kompensere for den ekstra kvælstof, der risikerer at blive udledt i vandløb som følge af lovændringen.

- Jeg håber, der falder ro på den højlydte debat omkring berettigelsen af de tilbageværende randzoner. Randzonerne er et af de bedste instrumenter til at sikre et ordentligt vandmiljø, uden at det koster en bondegård, siger Dan Jørgensen ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet.

Randzoner er et ti meter bredt areal langs vandløb og søer, hvor der ikke må sprøjtes, gødes eller dyrkes. Formålet er at mindskue udledning af kvælstof i vandet.

Et flertal bestående af regeringen, Venstre, konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti stemte for lovændringen.