Fra 19 skoler til 15 skoler i Himmerland

Vesthimmerlands Kommune er klar med en drastisk omlægning af skolestrukturen. Her lukker man fire landsbyskoler.

Et enigt Børne -og Skoleudvalg i Vesthimmerlands Kommune har besluttet at lukke fire skoler og fem af kommunens 7. klasser fra sommeren 2011.

Skolerne, der står til en lukning er Simested, Haubro og Louns-Alstrup Skoler. Bakkeskolen og Vilsted Vindblæs Børnecenter lægges sammen.

Derudover skal 7. klassetrin på skolerne i Vestrup, Aalestrup, Blære, Ullits og Strandby overflyttes til overbygningsskolerne i Aalestrup, Aars, Hornum samt Farsø.

Gedsted Skole får lov til at beholde sin 7. klasse og skal etablere en overbygning.

Den ændrede skolestruktur indbringer kommunen et provenu på cirka syv til otte millioner kroner.

Den endelige beslutning om skolestrukturen i Vesthimmerlands Kommune træffes af byrådet 25. november.