02:15

Hjemmepleje i Aalborg har flest fyringssager

Hjemmehjælpere, der stjæler fra de ældre, taler grimt til dem eller går hjem før arbejdsdagen er forbi, er et problem i Aalborg Kommune.

Formanden for ældresagen i Aalborg, Hans Vinter Buus, er både overrasket og bekymret. Aalborg Kommune har set sig nødsaget til at fyre 60 medarbejdere i hjemmeplejen for pligtforsømmelser over de seneste to år.

- Det undrer mig at der er så mange sager, og det er jo de ældre i samfundet det går ud over, siger Hans Vinter Buus.

Det er en rundspørge foretaget af TV2 der afslører at Aalborg er den kommune der fyrer mest plejepersonale for pligtforsømmelser. Mens Aalborg Kommune har fyret 60 medarbejdere har Århus Kommune til sammenligning kun fyret 13 ansatte i samme periode.

- Vi fyrer så få som muligt. Jeg ved ikke om der er flere brodne kar i Aalborg. Vi er bare nødt til at kigge på den konkrete adfærd i hver eneste sag, og det handler vi på, siger personalechef i Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, Birgitte Guldberg.

I fagforeningen FOA mener de at tolerancetærsklen er blevet for lav i Aalborg Kommune. Plejepersonale bliver hurtigere fyret i Aalborg end i andre kommuner, og det er derfor der er så mange sager her, mener fagforbundet.

- Jeg tror det er fordi ledelsen er blevet skrappere. Populært kan man sige at de gule kort er forsvundet og der kun er de røde tilbage, siger Kristian Gaardsøe, der er formand for FOA i Aalborg.

- Ja, vi har en lav tolerance i forhold til at tingene skal være i orden. De medarbejdere vi har leverer service overfor de aller svageste i samfundet, og vi kan ikke leve med at den adfærd vores medarbejdere har ikke er i orden, siger Birgitte Guldberg.

De groveste sager omhandler beruselse i arbejdstiden, omsorgssvigt, tyveri og overgreb på en borger. Hos FOA mener man at der skal mere dialog til mellem medarbejdere og ledelse.

I Aalborg Kommune vil man nu analysere hvorfor man har så mange flere fyringssager end andre kommuner.