Ingen disciplinærsag

Disciplinærudvalget i Dansk Ishockey Union, har nu afsagt kendelse, i sagen om overfaldet på en spiller fra Frederikshavn White Hawks. Der indledes ikke disciplinærsag mod Eric Bertrand fra SønderjyskE.

<b>Disciplinærudvalgets kendelse</b>
Disciplinærudvalget har gennemset det indsendte videomateriale fra kampen SønderjyskE vs. Frederikshavn d. 18. marts og bemærker følgende:

Frederikshavn spiller nr. 22, Eric Bertrand, tackler en Frederikshavn spiller umiddelbart efter en face-off i slutningen af kampen. Tacklingen sker på en ureglementeret måde. Kampens to dommere står godt placeret og er tæt på situationen.

Kampens dommere idømmer i kampen Eric Bertrand 5 + game misconduct for forseelsen.

<b>Udvalgets konklusion</b>
På baggrund af det foreliggende videomateriale ser udvalget intet grundlag for at ændre det dommerskøn, der blev foretaget i kampen.
Det bemærkes i den forbindelse:

<b>at</b> Disciplinærudvalget kun helt undtagelsesvist tager en sag op på egen hånd, som allerede et pådømt af kampens dommer(e),

<b>at</b> videooptagelsen ikke entydigt viser at Frederikshavn spilleren blev skadet eller at forseelsen var rettet mod hoved eller halsregion,

<b>at</b> Dommeren derfor kan vælge at idømme 5 + game misconduct efter hans skøn i kampen.

<b>Ingen sag</b>
Udvalget vil derfor ikke indlede en disciplinærsag mod spiller nr. 22 fra SønderjyskE, Eric Bertrand.