LIGE NU:

Læreruddannelsen svømmer i ansøgere

Næsten dobbelt så mange ansøgere på kvote 2.

På trods af lockout og forestående folkeskolereform strømmer de unge til læreruddannelsen. UCN's læreruddannelser i Hjørring og Aalborg har således oplevet en næsten fordobling i antallet af ansøgere på kvote 2, der har læreruddannelsen som 1. prioritet. I alt har 250 kvote 2-ansøgere læreruddannelsen som førsteprioritet i år mod 127 sidste år. Det svarer til en stigning på 97 procent.

Det glæder UCN, der fra i år har indført en ny læreruddannelse, hvor der stilles større krav til ansøgerne. Ansøgere med et karaktergennemsnit under 7 skal fra i år søge kvote 2 og gennem en optagelsessamtale for at blive optaget på studiet. Målet er, at lærerfaget blandt andet med de skærpede adgangskrav skal blive mere attraktivt. Den nye læreruddannelse skal også gøre det nemmere at kombinere forskellige fag.

- Det vidner om, at der stadig er mange unge, som gerne vil gøre en forskel for børnene i skolerne. Og her ser optagelsessamtalerne ud til at være et godt første skridt på vejen til at sikre motiverede og engagerede kommende lærere. Det lover godt, både for folkeskolen og den nye læreruddannelse, der indføres efter sommerferien, siger uddannelseschef for Læreruddannelsen Jesper Vinther.

De første samtaler har fundet sted, og ifølge Jesper Vinther har det været en positiv oplevelse med motiverede og reflekterende unge mennesker.