LIGE NU:

Millioner til byfornyelse i Aalborgs Vestby

Velfærdsministeriet har bevilget 3,2 mio. kr. til en fornyelsesindsats i Søheltekvarteret. Indsatsen støttes op af en bevilling på i alt 6,4 mio. kr. fra Aalborg Kommune.

Byfornyelse i Vestbyen
Områdefornyelsen skal bidrage til at skabe bedre muligheder et aktivt byliv med motion og leg i Søheltekvarteret.

Forbedring af gårdrum o.lign.
Pengene skal også bruges til at forbedre gårdrum, gaderum og pladser til glæde for både beboere og besøgende.

Torve og pladser
Blandt de planlagte tiltag er etablering og forbedring af torve, pladser og opholdsarealer, etablering af beboerlokaler samt forbedring af de lokale trafikforhold.

Byfornyelsesprogram
På baggrund af støtten fra Velfærdsministeriet skal Aalborg Kommune nu i samarbejde med lokalområdets borgere udarbejde et byfornyelsesprogram for de planlagte indsatser i området.
Byfornyelsesprogrammet skal sendes til endelig godkendelse i Velfærdsministeriet.

Fem år
Når byfornyelsesprogrammet er godkendt har Aalborg Kommune fem år til at gennemføre indsatsen.