06:34

Transport- og Bygningsministeren kalder Aalborg Letbane for dårlig safundsøkonomi.

1 af 2

Minister: Aalborg Letbane er dårlig samfunds-økonomi

Regeringen har netop droppet Aalborg Letbane i ny forslag til finanslov. Transportministeren siger, at Letbanen gør samfundet fattigere.

Kort efter finansministeren har droppet Aalborg Letbane på udkastet til Finanslov 2016, melder Transportminsteren sig på banen med kritik af økonomien bag projektet.

I en pressemeddelelse frigiver han sig for ethvert ansvar for de - i Aalborgs borgmesters øjne - lovede penge, fordi regeringen - altså Venstre - ikke er med i forligskredsen.

I forbindelse med finanslovforslaget for 2016 lægger regeringen op til at tilpasse de offentlige investeringer, så de følger det planlagte og finansierede niveau frem mod 2020.

På finanslovforslaget lægges op til at afvikle en pulje til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik. Nemlig den pulje på 0,5 mia. kr. om året, som den tidligere SRSF-regering indgik en rammeaftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om i 2012. Størstedelen af midlerne fra 2017 og frem er ikke disponeret.

På finanslovforslaget for 2016 har regeringen kun budgetteret med de midler, der allerede er disponeret, blandt andet de penge der var afsat til takstnedsættelser - og som fastholdes.

- Der er behov for at tilpasse de offentlige investeringer, og derfor lægger vi op til at afvikle den pulje, hvor størstedelen af midlerne ikke er disponeret, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V).

Regeringen er ikke med i forligskredsen og står derfor frit i forhold til forslag om eventuelle ændringer, skriver ministeren i en pressemeddelelse.

Som led i tilpasningen af de offentlige investeringer lægger regeringen desuden op til at annullere det statslige bidrag på i alt 839 mio. kr. i perioden 2016-2021 til Aalborg Letbane.

- Letbaneprojektet i Aalborg er et projekt med meget dårlig samfundsøkonomi. Aalborg Kommunes egne beregninger viser, at samfundet bliver 3,5 milliarder kroner fattigere af at gennemføre det. Samtidig er det i den helt indledende fase, og det er derfor muligt at stoppe projektet, uden at det medfører store tab, udtaler transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.