LIGE NU:

Minister får spørgsmål om Mirsad Zairi

Lene Hansen stiller spørgsmål til integrationsminister Birthe Rønn Hornbech

- Den verserende udvisningssag mod albaneren Mirsad Zairi truer med at opløse familiens liv, og dermed bliver den danske stat ansvarlig for en unødvendig familietragedie.

Det siger det socialdemokratiske folketingsmedlem fra Nordjylland, Lene Hansen, der derfor har stillet spørgsmål til integrationsminister Birthe Rønn Hornbech om sagen fra Mariager:

Familie i opløsning

Hvad er ministerens holdning til, at en familie nu risikerer at gå i opløsning, fordi Mirsad Zairi, der er etnisk albaner og nu bor i Mariagerområdet, ikke kan få humanitært ophold i Danmark, hvor han har stiftet familie, og hvor han har fået tilbud om fast arbejde?

Er der efter ministerens mening noget i den politiske situation i Serbien, der har ændret sig, så en etnisk albaner, der har været udsat for grov tortur, nu trygt kan vende tilbage til Serbien, eller kan man frygte, at Mirsad Zairi igen vil blive udsat for groft forhør og måske tortur?

Mener ministeren, at det forhold at Mirsad Zairi har en syg kone og 2 små børn, samt tilbud om fast arbejde tilsammen kan udgøre særlig grund, således at det vil være muligt at fravige de alm. bestemmelser og give ham humanitært ophold her i landet?

Har de danske myndigheder efter ministerens mening udsat Mirsad Zairi og hans familie for en umenneskelig behandling?

Mirsad Zairi bliver udvist 6. marts - hvis ikke integrationsministeren griber ind.