LIGE NU:

Mogens Nørgård sætter sin formandspost på spil

Den fornyelsesproces, som Kristendemokraterne har gennemgået i de senere år med et tydeligt afsæt i kristendemokratisk ideologi, skal nu forankres i et nyt principprogram. Hvis det nye principprogram ikke vedtages går partiets to næstformænd af.

Det fastslår de to næstformænd, organisatorisk næstformand Tove Fedder Buch og politisk næstformand Mogens Nørgård.

Kristendemokraternes landsmøde lørdag den 25. oktober skal tage stilling til et forslag om nyt principprogram.

Parate til at gå
- I tilfælde af, at det nye principprogram ikke vedtages, eller ændres så meget, at det ikke længere afspejler en klar ideologisk forankring, ser vi ikke længere, at vi har en fremtid i partiet, konstaterer de to næstformænd, og giver følgende begrundelse:

Forslaget til nyt principprogram for Kristendemokraterne er baseret på den kristendemokratiske ideologi, hvor ideen om et demokratisk samfund har basis i kristen-etiske værdier. Hvor det ikke handler om menneskers personlige trosforhold, men alene målsætningen om det gode samfund, og hvor man ikke kan tage Gud til indtægt for sit politiske program.

Kristendemokraternes nuværende principprogram forudsætter, ifølge de to næstformænd, at man tror på, at Gud har skabt jorden og mennesker. Er man ikke enig i dette, lever man ikke op til principprogrammet og kan derfor ikke være medlem.

Se og hør Mogens Nørgård uddybe sin udmelding i TV2/NORD klokken 12.10