LIGE NU:

NKI skyld i olieforurening i Romdrup Å

En olieudskiller hos firmaet NKI A/S er skyld i de gentagne forureninger af Romdrup Å ved Aalborg.

Fredag den 19. december 2014 sidst på eftermiddagen konstaterede Beredskabscenter Aalborg og Miljøvagten endnu en gang en forurening i Romdrup Å. Beredskabet satte flydespærringer op, som omkransede olien og forhindrede den i at brede sig yderligere. Sammen kunne beredskabet og Miljøvagten hurtigt konstatere en kraftig forurening med olie på vandoverfladen.

I samarbejde med Beredskabscenter Aalborg og Aalborg Forsyning, Kloak A/S gennemgik Miljøvagten alle regnvands- og spildevandsledninger samt brønde på Lundeborgvej. Og her kunne det konstateres, at der var sort olie i regnvandsledningen i hele strækningen på Lundeborgvej - frem til den sidste regnvandsbrønd ved NKI A/S.

Mandagen den 22. december iværksatte NKI derfor tv-inspektion af de interne ledningssystem og lokaliserede en fejl på virksomhedens spildevandsafledningssystem. En olieudskiller var fejlagtigt koblet på regnvandsudledningen, og derfor blev olien ført til vandløbet i stedet for til renseanlægget.

Efter frigravning af den dybtliggende olieudskiller kunne NKI desuden konstatere, at olieudskilleren også var defekt.

- Vi er kede af at have konstateret, at der har været en fejlkobling på vores regnvandsledning, men er nu lettet over, at vi kan få rettet fejlen, så vi i fremtiden har sikret, at vi ikke er årsag til forurening i åen, siger driftsdirektør Michael K. Sørensen fra NKI A/S

Årsagen til forurening af Romdrup Å har været vanskelig at lokalisere, fordi den helt bogstaveligt talt var dybt begravet i jorden. Når der sker et miljøuheld, er samarbejdet mellem de implicerede parter vitalt for at udgå, at forureningen breder sig, og for at man finder kilden.

- For os er det særdeles vigtigt, at forureningskilden er fundet, og at en miljøbelastning er ryddet af vejen. Det var et detektivarbejde at finde frem til årsagen til forureningen af Romdrup Å. Og det var især Miljøvagtens vedholdenhed, der gjorde, at fejlen til sidst blev fundet, siger afdelingsleder i Aalborg Kommune, Tove Nyegaard.

270819 Patienter på og beboere ved Sygehus Nord var i nat udsat for et mindre bombedrama.

For 225 millioner kroner byggeprojekt, tak: Sygehus Nord solgt

Mink

Nordjysk formand om minkaftale: - Umiddelbart virker den fair

070121 John Haugaard, minkavler

Efter flere måneders venten ånder John lettet op: - Man kan se enden af tunnelen nu

minkkompensation, møde, Hjulmandkatain

150 minkavlere til infomøde: Fik gennemgået aftalen

270819 Patienter på og beboere ved Sygehus Nord var i nat udsat for et mindre bombedrama.

For 225 millioner kroner byggeprojekt, tak: Sygehus Nord solgt

Mink

Nordjysk formand om minkaftale: - Umiddelbart virker den fair

070121 John Haugaard, minkavler

Efter flere måneders venten ånder John lettet op: - Man kan se enden af tunnelen nu

Til forsiden

Til forsiden