LIGE NU:

Nordjylland som fyrtårn i transportsektoren

Aalborg Universitet og Region Nordjylland lægger sammen med Sverige og Norge billet ind på et stort EU-projekt om etablering af testsites rundt omkring i Europa, som skal anvendes til afprøvning i stor skala af ny teknologi til transportsektoren.

Vækstforum
Vækstforum bakker op om et skandinavisk samarbejde om ITS-testsite, og der arbejdes nu på at konkretisere projektet.

Udstyr i biler
I den nordjyske testsite bliver der tale om at installere avanceret udstyr i nogle hundrede biler i Nordjylland samt at etablere en flåde af mobiltelefoner til test. Med denne platform kan forskellige mobile services afprøves under markedslignende forhold.

Redningskøretøjer
Første fokuspunkt er mulighederne for at afkorte tilkaldetiden for redningskøretøjer samt effekten af at vejlede trafikanternes valg af hastighed.
Projektet forventes gennemført i samarbejde med blandt andet Aalborg Politi, Falck og Aalborg Sygehus med start i foråret 2008.

Intelligente transportsystemer
- Initiativet er en naturlig forlængelse af vort hidtidige arbejde med intelligente transportsystemer (ITS), siger næstformand i Regionsrådet i Nordjylland, Niels K. Kirketerp.

Kongres i Aalborg
I Nordjylland har vi gennemført en række projekter, og Region Nordjylland var i juni sammen med Aalborg Kommune værter for den store europæiske ITS-kongres i Aalborg.