Nordjysk formand for Danske Deltidslandmænd

Det bliver i fremtiden Niels Qvist(Vodskov), der skal stå i spidsen for Danske Deltidslandmænd under organisationen Dansk Landbrug.

<b>Niels Qvist</b>
På årsmødet i lørdags på Hotel Vejlefjord blev Niels Qvist valgt til formand. Som næstformand valgtes Tonny Hansen fra Spøttrup.

<b>Danske Deltidslandmænd</b>
Formandskabet vil fremover fortsætte linjen i Danske Deltidslandmænd og er parate til at åbne organisationen for alle på landet, der har interesse for og støtter landbrugets sag.

- Liv i landdistrikterne er en fælles sag. Vi kan i vid udstrækning lade os inspirere af land-brugsorganisationerne i Sverige og England, der har haft held til at appellere til en meget bredere medlemsskare af landdistriktsbeboere, siger Niels Qvist.

<b>Dansk Landbrugs bestyrelse</b>
Niels Qvist vil i sin egenskab af formand for Danske Deltidslandmænd få sæde i Dansk Landbrugs bestyrelse og dér få lejlighed til at fremføre sine synspunkter, når landbruget i det kommende år skal give input til Fødevareministeriets visioner for Dansk Landbrug 2022.

<b>Skærpe politisk linje</b>
Både formand og næstformand understreger, at de nok vil skærpe men ikke ændre den politiske linje i deltidsudvalget, hvor de begge gennem en årrække har siddet i forretningsudvalget og dér været med til at trække de politiske linjer op.

<b>Hvem han er</b>
Niels Qvist er 45 år, fra Vodskov og underviser på en landbrugsskole. Derudover driver han et landbrug på 90 ha med planteavl.

Tonny Hansen er 52 år og fra Spøttrup. Han driver en ejendom med planteavl og lidt kødkvæg. Derudover arbejder han i TDC.