01:23

Foto: Lars Lyngdahl

1 af 2

To nordjyske kommuner får del i A. P. Møller-millioner

De to nordjyske kommuner Thisted og Brønderslev får andel i de 21 millioner som A. P. Møller Fonden uddeler til forbedringer på skolefronten.

Thisted og Brønderslev er blandt de 12 kommuner, der netop har fået del i 21 millioner kroner fra A. P. Møller Fonden til det mest ambitiøse udviklingsprogram der hidtil er set. Det er den største bevilling fonden, har givet til udvikling af folkeskolen.

Projektet, som er igangsat af Aalborg Universitet og COK, der omfatter en tiendedel af landets elever og lærere, er inspireret af canadiske, svenske og norske erfaringer.

Formålet med projektet er at sætte gang i et målrettet kompetenceløft og en pædagogisk udvikling på hver enkelt skole. Målet med projektet er at de deltagende kommuner, senest om fire år, skal stå med en forbedret folkeskole - og med videns baserede resultater, som også landets øvrige kommuner kan nyde godt af.

- Ny international forskning viser, at hvis pædagogiske indsatser foregår på et evidensinformeret grundlag, vil det føre til en markant, dokumenterbar forøgelse af børns læring og trivsel, af forældrenes tillid til skolen og af medarbejdernes professionelle myndighed, siger professor Lars Qvortrup.

Han er projektleder på udviklingsprogrammet og direktør for LSP (Laboratorium for forskningsbaseret Skoleudvikling og Pædagogisk Praksis) på Aalborg Universitet og en af landets førende forskere inden for ledelse, læring og skoleudvikling.