En presset landmand Martin Andreasen fra Vrensted er i de her dage ved at få den sidste høst i hus, samtidig med at han har skullet tænke på at få efterafgrøder i jorden til tiden.

06:42

Senest den 20. august skal landmænd i hele landet have efterafgrøderne i jorden. De nordjyske landmænd hader datoen.

1 af 2

Nordjyske landmænd frustreret over dato

Nordjyske landmænd føler sig pressede af regel, der tvinger dem til at så de såkaldte efterafgrøder senest den 20. august.

Senest den 20. august hvert år skal landmænd i hele landet have efterafgrøderne i jorden. De nordjyske landmænd hader datoen, der ikke passer ikke med virkeligheden her i landsdelen, da høsten mange steder ikke engang er i hus på det tidspunkt. Nu kræver de nordjyske landmænd særbehandling og fristen rykket.

Landmand Martin Andreasen fra Vrensted nær Løkken er i de her dage ved at få høstet årets allersidste havre. Men hvert eneste år bliver landmanden forstyrret midt i høstarbejdet, fordi han skal nå at så sine efterafgrøder inden en bestemt dato. Uanset om høsten er i hus eller ej. 

- Det er frustrerende, at drive landbrug efter datoer, og ikke efter hvad der er godt landmandsskab. Fra et kontor i København har man fundet ud af, at datoen skal være det sammen over hele landet. Men der er stor forskel på om man bor på Lolland eller i Nordjylland. På Lolland har de et mildere klima, og kan høste tidligere og få efterafgrøderne i jorden. Heroppe er der mere koldt og vådt, siger Martin Andreasen.

Det er frustrerende, at drive landbrug efter datoer, og ikke efter hvad der er godt landmandsskab

Landmand Martin Andreasen

Ganske vist har NaturErhvervstyrelsen igen i år dispenseret, og rykket datoen til den 30. august for hvornår efterafgrøderne skal sås. Det er stadig ikke godt nok for de nordjyske landmænd. De føler sig pressede.

- Det er heller ikke holdbart at have en lovgivning, som vi de allerfleste år ikke kan overholde. Det er et enormt pres, og ikke til at holde til, siger Hans Christian Holst, der er formand for Planteudvalget i LandboNord.

Det er embedsmænd fra NaturErhvervstyrelsen, der tager rundt og tjekker om landmændene har sået efterafgrøder til tiden. 

- Jeg risikerer jo en bøde, hvis der kommer en kontrollant, og vi ikke har fået sået til den 30. Så får vi et træk i hektarstøtten. Det er hvert år, at vi skal have en dispensation for at det kan lykkes det her. Det virker tåbeligt, siger Martin Andreasen.

MERE I NORDJYLLAND LIVE I TV2 NORD KL. 19:30

 

Om efterafgrøder

Modsat f.eks. vårbyg og havre skal landmanden  ikke høste de efterafgrøder, som han sår her i efteråret. Meningen med efterafgrøden er at holde på næringsstofferne i jorden indtil foråret, så de ikke bliver vasket ud i vandmiljøet. Om foråret bliver efterafgrøden - det kan være olieræddik - pløjet ned i jorden igen, så de kan give næring til den næste kornmark, som bliver sået om foråret. Jo før efterafgrøden bliver sået, jo flere næringsstoffer kan den nå at optage. Ifølge de danske regler skal efterafgrøderne være i jorden senest den 20. august.