Foto: Ib William Christensen

Overblik: Tjek om din grund er forurenet

Region Nordjylland har opdateret sin database over forurenede grunde i regionen, så nu bliver det nemt at tjekke en grunds status.

Det bliver nu nemt at tjekke, om en grund i Nordjylland er forurenet. Region Nordjylland har opdateret sin database over forurenede og måske forurenede grunde, hvilket er til stor gavn for borgere i regionen.

- Med opdateringen af databasen bliver det nemmere for borgere, der skal købe eller sælge en grund eller ejendom at finde ud af, om der er forurening eller mistanke om forurening, siger Kenn Bloch Mortensen, kontorchef i Region Nordjyllands kontor for jordforurening og råstoffer.

Region Nordjyllands kontor for jordforurening og råstoffer har indsamlet omkring 12.760 adresser på virksomheder og andre aktiviteter, som erfaringsmæssigt kan have medført en forurening.

Der er nu en oversigt over grunde, hvor der eksempelvis har ligget renserier, autoværksteder, lossepladser og lignende. Formålet er at få et samlet overblik over, hvor der kan være forurenede grunde i Nordjylland.

Selvom en grund er med i databasen, er den ikke nødvendigvis forurenet, men det betyder, at den skal tjekkes for forurening.

Hvis du vil vide, om der er registreret forurening, eller om der er mistanke om forurening på en bestemt ejendom eller grund, kan du tjekke det her.