Arkiv. Foto: (Arkivfoto)

Patienter stærkt tilfredse med nordjysk ambulant behandling

De nordjyske hospitaler er rigtig gode til at behandle samme dag, viser en patienttilfredshedsundersøgelse fra Region Nordjylland.

De nordjyske patienter, der har haft et planlagt ambulant besøg, hvor der ikke er behov for indlæggelse, er rigtig glade.

Patienterne giver tæt på topkarakterer til Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland, viser en patienttilfredshedsundersøgelse, som Region Nordjylland har foretaget. 

Eksempelvis er over 9 ud af 10 patienter i høj eller meget høj grad tilfredse med plejen og behandlingen på de nordjyske hospitaler. Samtidig synes patienterne i høj grad, at personalet, de møder, er både venligt, imødekommende og forberedte på deres ankomst.

- En hurtig og effektiv ambulant behandling gør, at de nordjyske patienter i mange tilfælde kan opretholde en hverdag – hvilket ikke rigtig kan lade sig gøre ved hospitalsindlæggelser. Samtidig er det en rigtig fornuftig udnyttelse af hospitalernes ressourcer. Det glæder mig, at tilfredsheden for de her patienter igen i år er tårnhøj. Det kan vi være stolte af i sundhedsvæsenet, siger Henrik Buchhave, formanden for Patientudvalget i Region Nordjylland.

De ambulante besøg udgør langt størstedelen af behandlingerne på de nordjyske sygehuse. 

Lidt over 18.000 nordjyske patienter har deltaget i den årlige Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Heraf har de 11.438 patienter været indkaldt til en planlagt ambulant behandling eller kontrol. 

Ambulante besøg skal digitaliseres

Region Nordjylland har længe arbejdet med at nedbringe antallet af indlæggelser – en nødvendighed, som er opstået ved, at der er kommet et større antal ældre medicinske patienter, som har brug for hospitalets hjælp.

- Det er essentielt, at vi får flere patienter behandlet ambulant, når det giver mening for patienten, hvilket det jo rigtig ofte gør. Det er de færreste, der har lyst til at blive indlagt på et sygehus. Derfor giver det mening for både patient og samfund, at vi sørger for at behandle ambulant, når det kan lade sig gøre, siger Henrik Buchhave.   

Sideløbende med arbejdet omkring nedbringelsen af indlæggelser, er der også mange initiativer i gang, der skal mindske antallet af de ambulante besøg – og erstattes af eksempelvis digitale løsninger, som patienter kan bruge i eget hjem.

Det er et erklæret mål for Region Nordjylland at nedbringe antallet af ambulante besøg med 10 procent, og at mindst 33 procent af alle ambulante kontrolbesøg inden for udvalgte områder bliver afløst af digitale løsninger i 2020.