LIGE NU:

Signalanlæg til fremtidens togtrafik

Nyt signalanlæg på strækningen Frederikshavn-Aalborg-Langå. Det indgår i Banedanmarks oplæg til en totalfornyelse af jernbanens gamle signalanlæg. Det vil blandt andet give flere tog til tiden.

Totaludskiftning af signalanlæg
På fjernbanen lægger Banedanmark op til en totaludskiftning til det fælles-europæiske signalsystem ERTMS. På S-banen til et moderne bybane signalsystem, som man kender det fra storbyer andre steder i verden.

Tog til tiden
Passagererne får flere fordele ved en totaludskiftning til ny teknologi. Blandt andet får de flere tog til tiden, højere hastighed og kortere rejsetid på visse strækninger, et ensartet højt sikkerhedsniveau på hele jernbanen samt en langt bedre trafikinformation.

De nye signalsystemer skal erstatte jernbanens gamle signalanlæg, der hvert år forsinker omkring 39.000 tog.

- Signaludskiftningen vil udgøre et tigerspring i udviklingen af en moderne jernbane og er afgørende for at skabe vækst i jernbanetrafikken, siger Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark.

- Der er tale om en stor og afgørende vigtig investering i jernbanen. Vi har nået et punkt, hvor mange af vores gamle signalanlæg for længst har overskredet deres tekniske levealder. Det betyder fejl og mange forsinkelser for passagererne og togtrafikken, siger Jesper Hansen.

Anlæg fra før 1. verdenskrig
Omkring halvdelen af signalanlæggene på jernbanen er i dag mere end 50 år gamle. De fleste er baseret på teknologi fra 1950-60'erne og enkelte har teknologi helt tilbage fra før 1. Verdenskrig. I løbet af de næste 15 år, vil 60 procent af anlæggene have overskredet deres absolut sidste "udløbsdato". Udskiftes de gamle anlæg ikke inden da, vil der både komme langt flere forsinkelser, og der vil være risiko for egentlige nedbrud i togtrafikken.

- Derfor er det afgørende, at vi kommer i gang med en udskiftning nu. Det er ikke noget, man gør over natten. Det er et meget stort projekt, som vil tage 10-12 år, før det er rullet ud i hele landet," siger Jesper Hansen.

Tre separate udbud
Banedanmark lægger op til en plan, der betyder, at både S-banens og fjernbanens signalanlæg er helt udskiftet i 2021. Hvem, der kommer til at udføre opgaven bliver afgjort ved flere separate udbud; to for fjernbanen og et for S-banen.

To anlæg skiftes nu
To strækninger med stærkt nedslidte signalanlæg på fjernbanen og en på S-banen er de første strækninger, som får udrullet de nye signalsystemer. Her testes de nye anlæg igennem inden de rulles ud i resten af landet.

Det drejer som om strækningen Hillerød-Jægersborg på S-banen samt Frederikshavn- Aalborg-Langå og Næstved-Køge-Roskilde på fjernbanen.

Fordele for passagererne
Udskiftningen af signalanlæggene vil give en lang række fordele for togdriften og passagererne:

- Flere tog til tiden
- Højere hastighed og kortere rejsetid på visse strækninger
- Et ensartet højt sikkerhedsniveau på hele jernbanen
- Bedre trafikinformation
- Et fælles europæisk system som betyder, at togene kan køre problemfrit over grænserne.

Oplægget til signaludskiftningen er udarbejdet på baggrund af en aftale mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre fra 2006. Totaludskiftningen af signalanlæggene indgår i regeringens investeringsplan.

Læs mere om signalprogrammet på www.banedanmark.dk