LIGE NU:

Skoleelever skal redde liv - og lære andre at gøre det samme

50 elever fra fem nordjyske skoler skal i denne uge lave film, der skal lære eleverne om vigtigheden af førstehjælp. Og lade dem lære fra sig til andre.

- En eller anden ring 1-1-2! Hun har fået et hjertestop!

Sådan lyder en af de første replikker i den film tre elever fra Asaa Skole mandag lavede som en del af det projekt, der i denne uge skal lære eleverne om vigtigheden af at kunne udøve førstehjælp. Og som skal få eleverne til at lære andre det samme.

Projektet er et samarbejde mellem firmanet Lommefilm og TrygFonden, går ud på at Lommefilm sammen med eleverne skal skabe små mobilfilm, der fortæller om vigtigheden af at kunne udøve førstehjælp.

TV2 Nord var med til tilblivelsen af filmen "Hjertestop kan ske for enhver" hvor Anna-Dianne Jessen sammen med to veninder - også fra Asaa Skole - skabte deres lille film.

- Vi skal vise, at du ikke kan gøre noget forkert. Lige meget hvad skal du begynde at redde den, der er faldet om, for det kan jo ikke blive værre. Personen er jo død.

Jeppe Rode er instruktør ved Lommefilm og hjælper eleverne med at skabe deres film. Fra manuskript til færdig film.

- Vi tror, at de igennem filmen kan tage temaerne omkring det at redde et liv i tilfælde af et hjertestop bedre til sig, hvis de behandler det i en kreativ proces og leger sig til den viden, vi kommer med.

TrygFonden ønsker med initiativet at videreudvikle den førstehjælpskultur, der er vokset frem i Danmark i de senere år, hvor flere og flere lærer at redde liv og træder til, hvis de er vidne til et hjertestop. Hvis man får stød med en hjertestarter inden for de første fire minutter, efter at hjertestoppet er indtruffet, øger det chancen for at overleve med op til 70 pct. 

- I Danmark er det inden for de seneste 15 år lykkedes at tredoble andelen af vidner, som træder til med livreddende førstehjælp fra 19 pct. til 64 pct. Jo flere der træder til, jo flere vil overleve. Ambitionen er derfor at få endnu flere til at træde til, hvis de ser en person falde om med hjertestop. Det kræver bl.a., at vi uddanner en ny generation af førstehjælpere, og det arbejde begynder allerede i folkeskolen, siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden, og fortsætter:

- Når de nordjyske skoler sætter livreddende førstehjælp på skoleskemaet, er de med til at lære eleverne om betydningen af at kunne hjælpe hinanden, og at vi alle har et ansvar for at gøre noget, hvis vi bliver vidne til et hjertestop. Og vores erfaring er, at børnene også går hjem og taler med familie og venner om vigtigheden af livreddende førstehjælp. På den måde når undervisningen langt ud over skolegårdens rammer, siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden.

Du kan se hele filmen "Hjertestop kan ske for enhver" herunder.