LIGE NU:

Spar Nord præsenterer solidt resultat

Spar Nord lander for perioden 1. – 3. kvartal 2019 et resultat efter skat på 876 millioner kroner svarende til en egenkapitalforrentning på 13,1 procent. Resultatet betegnes af ledelsen som ”meget tilfredsstillende” og trækkes op af fortsat lave nedskrivninger og positive kursreguleringer samt en omfattende konverteringsaktivitet på realkreditområdet.

Efter tre travle kvartaler i 2019 leverer Spar Nord et resultat på 876 millioner kroner efter skat. Resultatet er en anelse bedre end resultatet for samme periode i 2018 og forrenter bankens egenkapital med 13,1 procent efter skat.

Administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby betegner regnskabet som ”meget tilfredsstillende”, og han hæfter sig ved, at kombinationen af lave nedskrivninger, store positive kursreguleringer på bankens obligationsbeholdning samt et hidtil uset omfang af låneomlægninger bidrager positivt til periodens resultat.

- 2019 tegner til at blive et rigtig godt år for Spar Nord, og det er svært ikke at være glad og meget tilfreds over det regnskab, som vi netop har afleveret, siger Lasse Nyby og fortsætter:

- Vores forretningsomfang er i årets første ni måneder vokset med hele otte procent som følge af en stigning i vores bank-, leasing- og realkreditudlån samt en stigning i kundernes indlån og depotværdier. Dertil kommer et fortsat meget lavt nedskrivningsniveau, som selvfølgelig hænger sammen med, at vores kunders generelt har en sund økonomi.

Spar Nords bank- og leasingudlån voksede i 1. – 3. kvartal med 3 milliarder kroner, mens formidlingen af realkreditlån voksede med 5,7 milliarder kroner. Såvel indlån som depotværdier er i perioden vokset med 3,7 milliarder kroner, og det bidrager alt sammen til at sende Spar Nords samlede forretningsomfang op i et rekordhøjt niveau på godt 264 milliarder kroner.

Omkostningerne er i 1. – 3. kvartal steget med 57 millioner kroner svarende til 4 procent i forhold til samme periode sidste år, og det skyldes altovervejende en stigning i bankens lønomkostninger.

Udsigt til afdæmpet indtægtsudvikling
Den positive indtægtsudvikling i 2019 har især været drevet af konverteringsbølgen og de positive kursreguleringer, og begge forhold er foranlediget af det historiske rentefald i første halvår af 2019. Men ifølge Lasse Nyby kan de ikke forventes at bidrage til indtjeningen i samme omfang i 2020.

- Samtidig med, at vi er glade for udsigten til at komme stærkt igennem 2019, er vi meget optagede af de udfordringer, der venter på lidt længere sigt, hvor vi ikke ser ud til at få samme indtjeningsmæssige fordel af udviklingen i markedsrenterne, som vi har haft i 2019. Det er ingen hemmelighed, at de vedvarende ekstremt lave renter generelt udfordrer bankernes forretningsmodel, og derfor forbereder vi os på et 2020, hvor det umiddelbart bliver sværere at opretholde den positive indtægtsudvikling, uddyber Lasse Nyby.

Fastholder opjusterede forventninger
Spar Nord har i løbet af 2019 opjusteret forventningerne til årets samlede resultat 3 gange og fastholder på baggrund af regnskabet for 1. - 3. kvartal de opjusterede forventninger.

Dermed forventer Spar Nord for hele 2019 en basisindtjening før nedskrivninger på 1.200 – 1.300 millioner kroner og et resultat efter skat i niveauet 925 – 1.025 millioner kroner.