Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Svagere blink i Østerild

Beboerne i nærheden af vindmølletestcentret i Østerild kan i første omgang se frem til at blinkene fra de høje møller bliver svagere. På sigt kan de måske helt slukkes.

Folketingsmedlem Simon Kollerup (S) har efter en række møder med transportminister Henrik Dam Kristensen (S) fået Transportministeriet til at åbne for en svagere lysmarkering i Østerild. Der tales efter det lokale pres nu om en mulighed for helt at slukke lysene, så der igen bliver helt mørkt på nattehimlen.

- Jeg har haft løbende kontakt med transportministeren, fordi jeg mener, at det er et problem, når lysblinkene fra testcenteret forstyrrer vores liv og hverdag både i Thy, men også på Mors og endda helt på Fur. Det har også været med at udfordre den folkelige opbakning til testcenteret. Derfor er jeg rigtigt glad for, at Transportministeriet nu åbner for en mere moderat lysmarkering, og at vi måske kan slukke lyset helt, siger Simon Kollerup og fortsætter:

- Det er positivt, at der er blevet lyttet til vores lokale ønsker, og jeg er glad for, at jeg har kunnet lægge vægt bag ordene ved hjælp af de mange lokale borgere, som har skrevet til mig med deres dårlige oplevelser af lysblinkene. Det viser, at vi står stærkt i vores lokalområde, når vi står sammen.

Transportministeriet skriver i et notat til Simon Kollerup, at staten meget gerne vil indgå i en dialog om en god og nabovenlig løsning på lysproblemet. I notatet skriver Transportministeriet, at der endda åbnes op for "forsøgsprojekter med alternative afmærkninger uden lys, fx radarbaseret løsninger, infrarødt lys etc."

- Det bedste ville for mig at se være, hvis der kunne laves en løsning helt uden lys i masterne. Det er det, jeg vil gå efter. Men jeg er selvfølgelig glad for udsigten til, at vi under alle omstændigheder har udsigt til en mere moderat lysmarkering. Det er dejligt, siger folketingsmedlemmet.

- Så kan det godt være, at jeg vil blive kaldt "lyseslukker" i en periode, men det vil ligefrem være en hædersanmærkning i den her sag.