Tican fyrer op mod 90 medarbejdere

Det bliver slagteriarbejderne i Thisted, der må kigge sig om efter et andet job.

Det er udsigten til et fald i produktionen på omkring 15 procent, der medfører de mange afskedigelser.

Det sker, efter at slagteriet siden slutningen af 2006 har været hårdt presset på kapaciteten og har udvidet produktionen med et aftenhold for at indhente en større pukkel af udskudte slagtesvin.

Den pukkel er nu indhentet, og derfor har man været nødt til at afskedige 70-90 medarbejdere fra slutningen af maj.

- Der er udarbejdet en plan, som bestyrelsen netop har godkendt. Planen indebærer, at aftenholdet bevares, men at produktionen på såvel daghold som aftenhold reduceres. Der bliver derfor behov for færre medarbejdere i Thisted, og vi forventer derfor beklageligvis at måtte opsige 70-90 medarbejdere fordelt på de enkelte afdelinger i Thisted, siger produktionsdirektør Torben Kock.

Afdelingerne i Fjerritslev og Ansager vil kun blive berørt af produktionsnedgangen i mindre udstrækning, og man forventer, at tilpasningen kan ske ved naturlig afgang.