LIGE NU:

Trivselsperson til alle skoler i Aalborg Kommune

Fra næste skoleår tildeles samtlige skoler i Aalborg Kommune, midler til en trivselsperson. Denne skal bl.a. foregribe mistrivsel, herunder nedbringe elev-fraværet.

Fokus på drop-out
Som et væsentligt led i drop-out/trivselsindsatsen tildeles alle skoler i Aalborg Kommune fra skoleåret 2008/09 ressourcer til en trivselsperson.

Opgaven for trivselspersonen er bl.a.:
at forebygge og foregribe mistrivsel,
at hente børn på bopælen om morgenen,
at aflægge hjemmebesøg og sikre kontakt og samarbejde med forældrene,
at hjælpe med at finde alternative metoder og undervisningstilbud.

I det hele taget:
at bidrage til koordinering af den samlede trivselsindsats på skolen,
at være det centrale omdrejningspunkt i samspillet med PPR og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Nedbringe elevfravær
Det overordnede sigte med drop-out/trivselsindsatsen er at nedbringe elevfraværet, at sikre så relevante tilbud til alle elever som muligt og at fremme trivselen for børn og unge i almindelighed og for de børn og unge, hvis trivsel er truet, i særdeleshed.

Samarbejde skal der til
Det er den klare opfattelse, at dette ikke alene kan ske på skolen men forudsætter, at der i væsentlig grad bygges videre på det gode samarbejde mellem skolevæsenet og de sociale myndigheder.

Systematisk opfølgning
I sommeren 2006 blev der i Aalborg Kommune igangsat en intensiveret drop-out-indsats. Denne indsats har resulteret i en systematisk opfølgning på elevfravær og trivsel.

Analyse af elevfravær
Hvert halve år, når elevfraværsstatistikken foreligger, analyseres der systematisk for at udlede, hvor der er tale om bekymrende fravær, der må sættes ind overfor. Samti-dig har skolerne løbende, skærpet opmærksomhed på elevernes trivsel og fravær.

25_seconds

play Afholder danmarksmesterskab i coronatid: - Det er fuldstændigt sikkert

Coronatest

Nordjysk corona-overblik: Så mange nye smittede er der i din kommune

20030213-141027-L_11Mb

Ny lovgivning på vej til asbestofre: Naboer til eternitfabrik får mulighed for erstatning

Blomsterbutik

Hvorfor må blomsterbutikker og Normal holde åbent, når Flying Tiger skal være lukket?

25_seconds

play Afholder danmarksmesterskab i coronatid: - Det er fuldstændigt sikkert

Coronatest

Nordjysk corona-overblik: Så mange nye smittede er der i din kommune

20030213-141027-L_11Mb

Ny lovgivning på vej til asbestofre: Naboer til eternitfabrik får mulighed for erstatning

Til forsiden

Til forsiden