Trivselsperson til alle skoler i Aalborg Kommune

Fra næste skoleår tildeles samtlige skoler i Aalborg Kommune, midler til en trivselsperson. Denne skal bl.a. foregribe mistrivsel, herunder nedbringe elev-fraværet.

<b>Fokus på drop-out</b>
Som et væsentligt led i drop-out/trivselsindsatsen tildeles alle skoler i Aalborg Kommune fra skoleåret 2008/09 ressourcer til en trivselsperson.

<b>Opgaven for trivselspersonen er bl.a.:</b>
at forebygge og foregribe mistrivsel,
at hente børn på bopælen om morgenen,
at aflægge hjemmebesøg og sikre kontakt og samarbejde med forældrene,
at hjælpe med at finde alternative metoder og undervisningstilbud.

I det hele taget:
at bidrage til koordinering af den samlede trivselsindsats på skolen,
at være det centrale omdrejningspunkt i samspillet med PPR og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

<b>Nedbringe elevfravær</b>
Det overordnede sigte med drop-out/trivselsindsatsen er at nedbringe elevfraværet, at sikre så relevante tilbud til alle elever som muligt og at fremme trivselen for børn og unge i almindelighed og for de børn og unge, hvis trivsel er truet, i særdeleshed.

<b>Samarbejde skal der til</b>
Det er den klare opfattelse, at dette ikke alene kan ske på skolen men forudsætter, at der i væsentlig grad bygges videre på det gode samarbejde mellem skolevæsenet og de sociale myndigheder.

<b>Systematisk opfølgning</b>
I sommeren 2006 blev der i Aalborg Kommune igangsat en intensiveret drop-out-indsats. Denne indsats har resulteret i en systematisk opfølgning på elevfravær og trivsel.

<b>Analyse af elevfravær</b>
Hvert halve år, når elevfraværsstatistikken foreligger, analyseres der systematisk for at udlede, hvor der er tale om bekymrende fravær, der må sættes ind overfor. Samti-dig har skolerne løbende, skærpet opmærksomhed på elevernes trivsel og fravær.