PERSONPROFIL

Anne-Louise Lopez Bøttger-Rasmussen

Alternativet

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Brønderslevkredsen
Kandidat ved kommunalvalget i Hjørring

Født 8. juli 1990 i Danmark I et forhold Bor i Hjørring Kommune

Å

Anne-Louise Lopez Bøttger-Rasmussen (AL) var i 2017 kandidat for Alternativet til kommunalvalget i Hjørring kommune. Anne-Louise Lopez Bøttger-Rasmussen blev ikke valgt ind.
Hun er folketingskandidat til valget i 2019.
Anne-Louise Lopez Bøttger-Rasmussen arbejder til daglig som Lean Manager i Statens Administration.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 41 0

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Miljø og klima
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Min og Alternativets opgave er at gøre Danmark til det bedste land at bo i, samt det bedste land for verden.

Med de udfordringer vi står overfor i dag kræver det nytænkning og mod på et højere plan end set hidtil i dansk politik.

Jeg tør stille spørgsmålstegn ved den måde vi gør tingene på idag og tør foreslå langsigtede løsninger. Vi er nødt til at afprøve nye løsninger.

Med nysgerrighed, mod, empati, kreativitet og ærlighed vil jeg arbejde for at tænke vækst bredere og mere langsigtet (miljømæssig, social og økonomisk vækst) og på denne måde gøre Danmark til det bedste land at bo i, samt det bedste land for verden.

Borgerløn, plantebaseret økologisk landbrug, eldrevne indenrigs fly, kvoteflygtninge og 30 timers arbejdsuge, er blot nogle af de forslag og emner som Alternativet tager op.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 42 Alternativet in total 365

Mærkesager

  • Miljø
  • Erhverv
  • Uddannelse

Med kandidatens egne ord

Jeg er god til at lytte, jeg motiveres af at hjælpe andre mennesker, har altid hånden på hjertet, elsker at samarbejde og interesserer mig for andre mennesker.
Jeg er ny i politik og ser derfor med friske øjne på det etablerede.
Disse egenskaber er der brug for i det politiske arbejde.

Hjørring kommune skal være en kommune som tager den grønne omstilling og FN's 17 verdensmål seriøst. En kommune med stor omtanke overfor vores miljø og klima, samt stor empati og respekt overfor de mange forskellige mennesker der lever her.

Vækstbegrebet skal redefineres.
Vi skal have et økonomisk kredsløb, som er underlagt miljøets- og naturens betingelser og
menneskers behov. Og vi skal have en økonomi, der ikke kun arbejder med én bundlinje, men hele tre: en
økonomisk, en social og en miljømæssig.
- At måle vækst ud fra flere parametre end økonomi - kan vi i ligesom andre kommuner har gjort allerede, godt tage initiativ til.

Mine slogans:
- "Hvad koster det IKKE at gøre det?",
- "Kan vi være kreative og gøre begge dele?",
- "vi har selv designet dette system - så kan vi også redesigne det"
- " Lad os ikke spilde tid på at løse symptomer - men undersøge hvad er kerneårsagen er til problemet"

Jeg mener at der er brug for Grønt Håb - at vi tager ansvar for klima og miljø krisen:
- En CO2- fri kommune
- Mere vild natur ( øget biodiversitet)
- Mere økologi
- Sikre rent drikkevand i hanerne
- Det skal gøres let at passe på vores miljø og klima.

Jeg mener at demokratiet er i krise og at der er brug for en ny politisk kultur - som er mere involverende og som man har tillid til.
- Vær f.eks. med i Alternativet Hjørrings politiske bagland og vær med til at udvikle vores lokalpolitik

Jeg mener at vi er nødt til at lave langsigtede investeringer i børn, unge og særligt udsatte.

Bedre balance og mindre stress:

- Kortere skoledage!

- 30 timers arbejdsuge! - og dermed bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv!

- Flere varme hænder i de offentlige instituti...

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Alternativet

2017 - 2017

Byrådskandidat Hjørring Kommune, Alternativet

Uddannelse

2014 - 2016

Cand. Scient. Tech. Global systems design, Aalborg universitet København

Erhvervserfaring

2016 - nu

RPA Proces konsulent i Robotics Statens Administration
Å

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Alternativet

2017 - 2017

Byrådskandidat Hjørring Kommune, Alternativet

Uddannelse

2014 - 2016

Cand. Scient. Tech. Global systems design, Aalborg universitet København

Erhvervserfaring

2016 - nu

RPA Proces konsulent i Robotics Statens Administration

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland