PERSONPROFIL

Arne Nielsen

Socialdemokratiet

Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 29. februar 1952 i Kirketerp Gift 5 børn

A

Arne Nielsen (S) var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Socialdemokratiet ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Arne Nielsen (S) var regionsrådsmedlem 2013 - 2017 i Region Nordjylland og herunder medlem af Udvalg for Infrastruktur, Klima, Kultur og Miljø og næstformand for Udvalg for Vækst, Innovation og Kompetencer. Han er uddannet mekaniker, men han har arbejdet mange år som falckredder og senere som fællestillidsrepræsentant i Falck Jylland. Han har været formand for Chaufførerne og senere formand for Transportgruppen i 3F Aalborg igennem 24 år. Arne Nielsen arbejder nu freelance som Uddannelseskonsulent inden for primært persontransport.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 824 Socialdemokratiet in total 132252
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1083 Socialdemokratiet in total 118400

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

I de seneste 4 år, hvor jeg har været valgt til Regionsrådet, har jeg bl.a. arbejdet med - og haft ekstra stor fokus på - regional udvikling. Det vil jeg gerne fortsætte med, men for at det kan lade sig gøre, har jeg brug for DIN personlige stemme.

Jeg står på mål for:

• NEJ til: Privatisering af rengøring på Regionens hospitaler.

• NEJ til: Hjemtagelse af ambulancer/paramedicinere/akutbiler.

• NEJ til: Ulighed i sundhed.

• JA til: Sociale klausuler i arbejdsopgaver og udbud og kontrol af samme.

• JA til: Rent drikkevand.

• JA til: Vækst, innovation, uddannelse og udvikling af Nordjylland.

• JA til: Endnu bedre kollektiv trafik og NT’s mobilitetsplan.

• JA til: 3. Limfjordsforbindelse (Vest)

• JA til: Mindre embedsmand - Mere politik – Mere menneske

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et enten eller, det er et både og. Vi kan ikke spare mere

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mon ikke også lægerne vil levere tilbage til samfundet, uden tvang fra vor side

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Under forudsætning af definerede krav om hvem der gør hvad, kan vi nok se på Men ingen rettigheder uden forpligtelser

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har lagt det ud på private hænder jeg mener der kan løses af disse, så resten forbliver hos os

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal gives samme service. Husk på at der i langt de fleste tilfælde er tale om bedre og hurtigere helbredelse, tilbagevenden til job og dermed store besparelser, jo før den præhospitale enhed ankommer til ulykken eller adressen. Jeg tror desværre vi glemmer det at penge sparet et sted, giver flerfold tilbage et andet sted. Tidligere tilbage på jobbet grundet en tidlig og hurtig indsats giver besparelse til sygedagpenge for kommunen og løn fra afbejddgiveren

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har vi allerede afsat

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kunne i nogle tilfælde måske være en go ide at spørge de unge mennesker om hvad de vil. Jeg er imod deportering af mennesker. Det overlader jeg til kineserne

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der findes langt bedre løsninger end det der med at betale sig til at komme først i køen. Hvad når den kø er fuld, skal man så betale mere for at komme foran dem der står forrest. Kig på de muligheder PensionDanmark giver sine kunder i form af forebyggelse og hjælp til at finde vej til en bfhandling

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis en virksomhed ønsker at oprette en arbejdsplads i en stor by, så skal vi ikke anvise en mindre by. Arbejdskraften skal i så fald køre efter jobbet, og vi må sørge for OFF trafik

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi udsteder tilladelser efter behov fra bl. a byggeindustrien så der er ikke behov for anden regulering end den vi har

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal gøres attraktivt at køre med bus. Vi kan ikke tale om styrkelse af det decentrale, hvis ikke vi samtidigt opretholder en mulighed for OFF transport

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Socialdemokratiet

Tillidsposter

1995 - nu

Formand, Uddannelsesudvalget for Transport og Logistik AMU Nordjylland

2005 - nu

Formand for Transportgruppen 3F Aalborg

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Uddannelseskonsulent Persontransport
A

Politiske hverv

2013 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Socialdemokratiet

Tillidsposter

1995 - nu

Formand, Uddannelsesudvalget for Transport og Logistik AMU Nordjylland

2005 - nu

Formand for Transportgruppen 3F Aalborg

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Uddannelseskonsulent Persontransport

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland