PERSONPROFIL

Bjarne Laustsen

Socialdemokratiet

Valgt i Nordjyllands Storkreds

Født 9. december 1953 i Skivum Bor i Rebild Kommune

A

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Beskæftigelse
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Miljø og klima
  • Skattepolitik

Med kandidatens egne ord

Jeg har i snart 23 år været nordjydernes tillidsmand, og jeg har lyst til endnu en tørn. Jeg synes også selv, at jeg har noget at byde på, jeg har også en lang erhvervserfaring på det private arbejdsmarked som smed.Det er vigtigt, at vi får en ny regering, der sikrer en differentieret og rettighedsbasseret pensionsalder, det er ikke alle der kan klare den stigende pensionsalder.
Alle skal betale enhver sit. Skattesystemet skal være mere retfærdigt og effektivt. Vi skal have alle med ud på arbejdsmarkedet. Det gælder både de ufaglærte, skolepraktikkerne og flexjobberne.

Vi har 4260 arbejdspladser indenfor Forsvaret i Nordjylland. Men vi kan faktisk få endnu flere forsvarsarbejdspladser, hvis det er dansk industri, der kan få lov til at bygge mere.
Staten skal hjælpe med til en ordentlig kystsikring.
Af særlige nordjyske prioriteringer forventer jeg, at Folketinget i den kommende valgperiode vil lave en anlægslov for den 3. vestlige Limfjordsforbindelse og Skagensvejen bliver færdig

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

1998 - nu

Folketingsmedlem Socialdemokratiet

1992 - 1994

Folketingsmedlem Socialdemokratiet

1992 - 1994

Folketingsmedlem Socialdemokratiet

1990 - nu

Folketingskandidat Socialdemokratiet

1986 - 1993

Byrådsmedlem Socialdemokratiet
Medlem af Forsvarsudvalget Socialdemokratiet
Næstformand i Beskæftigelsesudvalget Socialdemokratiet
Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Socialdemokratiet
Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Socialdemokratiet
Medlem af Udvalget til Valgs Prøvelse Socialdemokratiet

Tillidsposter

2013 - nu

Kommitteret Hjemmeværnet

2006 - 2014

Præsident Beredskabsforbundet

1987 - 1992

Gæstelærer Skolekontakt, Aalborg

1985 - nu

Bestyrelsesmedlem Metal, Aalborg

Uddannelse

1971 - 1974

Maskinarbejder Norden, FLS
Østhimmerlands Ungdomsskole

1960 - 1967

Folkeskole Skivum Skole

Erhvervserfaring

1994 - 1998

Instruktør Metalskolen, Jørlunde

1976 - 1992

Maskinarbejder Hydrema, Støvring
A

Politiske hverv

1998 - nu

Folketingsmedlem Socialdemokratiet

1992 - 1994

Folketingsmedlem Socialdemokratiet

1992 - 1994

Folketingsmedlem Socialdemokratiet

1990 - nu

Folketingskandidat Socialdemokratiet

1986 - 1993

Byrådsmedlem Socialdemokratiet
Medlem af Forsvarsudvalget Socialdemokratiet
Næstformand i Beskæftigelsesudvalget Socialdemokratiet
Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Socialdemokratiet
Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Socialdemokratiet
Medlem af Udvalget til Valgs Prøvelse Socialdemokratiet

Tillidsposter

2013 - nu

Kommitteret Hjemmeværnet

2006 - 2014

Præsident Beredskabsforbundet

1987 - 1992

Gæstelærer Skolekontakt, Aalborg

1985 - nu

Bestyrelsesmedlem Metal, Aalborg

Uddannelse

1971 - 1974

Maskinarbejder Norden, FLS
Østhimmerlands Ungdomsskole

1960 - 1967

Folkeskole Skivum Skole

Erhvervserfaring

1994 - 1998

Instruktør Metalskolen, Jørlunde

1976 - 1992

Maskinarbejder Hydrema, Støvring

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland