PERSONPROFIL

Emilie Søndergaard

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i Rebild
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 23. marts 1998 i Rebild Single

Ø

Emilie Søndergaard var i år 2017 kandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i Rebild kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Nordjylland. Emilie Søndergaard blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Hun går i øjeblikket i 3.g på Aalborg Katedralskole med samfundsfag og matematik på højniveau. Efter gymnasiet vil hun gerne læse videre til gymnasielærer på Aalborg Universitet.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 137 Enhedslisten in total 553

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Prioriter den kommunale velfærd
En stemme på Enhedslisten Rebild, en stemme på Emilie Søndergaard, er en stemme på en højere prioritering af den kommunale velfærd. Vi skal værne om vores børn, unge, ældre, handicappede og udsatte, og det er, hvad jeg og enhedslisten hver dag vil arbejde for.

Sæt klima og miljø på dagsorden
Vi har kun én jordklode, og den skal holde til mange generationer endnu. Derfor skal vores produktion tage hensyn til både natur, dyr og mennesker. Det nytter ikke noget, at penge sættes før rent drikkevand og giftfrit mad, derfor bør alle have samme vision: Rebild kommune skal være en økologisk, giftfri og bæredygtig kommune.
Mere medbestemmelse og lokalt demokrati
Tidligere har jeg været aktiv i kommunens ungeråd, hvor en gruppe unge danner ramme om et talerør for resten af kommunens unge. Lad os vejlede af disse stemmer, lad os prioriterer flere forskellige, lokale stemmer, og sammen skabe en kommune, hvor medbestemmelse ikke blot er et flot ord, men noget, der bliver praktiseret.

Et mere repræsentativt byråd
Byrådet skal afspejle lokalbefolkningen, derfor mener jeg, at flere kvinder skal i byrådet, så det bliver mere repræsentativt. Jeg vil bidrage til dette byråd både hvad angår køn, men også med min alder, så perspektiver, der repræsenterer unge, tilmed bliver præsenteret.
I Rebild kommunes byråd sidder i øjeblikket 25 politikkere, af dem er kun 3 kvinder, og alle er over 30 år - det skal ændres!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Mad til ældre i Rebild skal laves på det enkelte bosted, ikke centralt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

2 Politikerne skal i højere grad sagsbehandle enkeltsager og styre embedsmændene.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

3 Leon Sebbelin har været en god borgmester for Rebild Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 61 Enhedslisten in total 13797

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Prioriter den kommunale velfærd
En stemme på Enhedslisten Rebild, en stemme på Emilie Søndergaard, er en stemme på en højere prioritering af den kommunale velfærd. Vi skal værne om vores børn, unge, ældre, handicappede og udsatte, og det er, hvad jeg og enhedslisten hver dag vil arbejde for.

Sæt klima og miljø på dagsorden
Vi har kun én jordklode, og den skal holde til mange generationer endnu. Derfor skal vores produktion tage hensyn til både natur, dyr og mennesker. Det nytter ikke noget, at penge sættes før rent drikkevand og giftfrit mad, derfor bør alle have samme vision: Rebild kommune skal være en økologisk, giftfri og bæredygtig kommune.
Mere medbestemmelse og lokalt demokrati
Tidligere har jeg været aktiv i kommunens ungeråd, hvor en gruppe unge danner ramme om et talerør for resten af kommunens unge. Lad os vejlede af disse stemmer, lad os prioriterer flere forskellige, lokale stemmer, og sammen skabe en kommune, hvor medbestemmelse ikke blot er et flot ord, men noget, der bliver praktiseret.

Et mere repræsentativt byråd
Byrådet skal afspejle lokalbefolkningen, derfor mener jeg, at flere kvinder skal i byrådet, så det bliver mere repræsentativt. Jeg vil bidrage til dette byråd både hvad angår køn, men også med min alder, så perspektiver, der repræsenterer unge, tilmed bliver præsenteret.
I Rebild kommunes byråd sidder i øjeblikket 25 politikkere, af dem er kun 3 kvinder, og alle er over 30 år - det skal ændres!

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Gymnasial Aalborg Katedralskole

Erhvervserfaring

Studerende
Ø

Uddannelse

Gymnasial Aalborg Katedralskole

Erhvervserfaring

Studerende

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland