PERSONPROFIL

Henrik Buchhave

Venstre

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen
Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 24. april 1962 i Hjørring Gift 2 børn Bor i Frederikshavn Kommune

V

Henrik Buchhave (V) er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland. Han er formand for Patientudvalget.

Han er uddannet tømrer og har arbejdet som bl.a. driftleder på planteavls og skovbrug, varmemester og i dag som ledende ejendomsfunktionær. Han har desuden erfaring fra det sociale område som omsorgsmedhjælper på et autismecenter.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 21 0

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Flygtninge og indvandrere
  • Bureaukrati
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

I en alder af 56 år, har jeg 40 års erfaring på arbejdsmarkedet. En mand i sin bedste alder, som ikke er akademiker, men som godt kender til en helt almindelig dagligdag.
Jeg har ikke problemer med at der er fremmede der bor i vores land, men de skal indordne sig efter vorre skikke og regler. Vil de ikke det, ser jeg hellere deres hæl. Som kristent menneske er jeg også vandt til, at religion er en privat sag, det bør det vedblive med at være.
Vi skal værne op væres fødevareklynge, som skaber mange arbejdspladser og fødevarer af høj kvalitet. Men selv det konventionelle landbrug skal producere på en miljøforsvarlig måde. Denne metode skal sikres gennem undersøgelser i marken, og ikke på fiktive beregninger. Alle skal bidrage til samfundskagen efter evne, og dem der ikke har evnernen skal samfundet hjælpe. Vi skal fortsat have et veludbygget velfærdssystem, men det skal styres så det er så effektivt som muligt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet forudsætter, at fremmed arbejdskraft underbyder dansk arbejdskraft, hvilket ikke er korrekt. Min holdning er, at udenlandsk arbejdskraft er et gode for landet, men alle skal selvfølgelig arbejde efter de danske regler og lønninger.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forskellig hjølp til at få børn er ikke samfundets opgave. Eks. vis betaler dem der adopterer selv!

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for en debat om, hvor længe og til hvilken pris vi livsforlænger, på bekostning af andre behandlinger.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal blot huske på, hvorfor vi fik de nuværende regler, netop på grund af misbrug. Det ændrer ikke på, at reglerne absolut ikke virker som det er nu.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende form for karaktergivning er meget lidt retvisnende, og der bør findes andre måder at vurdere denenkelte elev på

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for, at der bliver plads til en diferentiseret pensionsalder. Folk der har haft en fysiksk betonet arbejde og kort skolegang, hvorfor skal de arbejde lige så længe som dem med lang uddannelse?

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gode spørgsmål er, hvorfor vi yder støtte til velfungerende familier?

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende kontrol er ren symbolpolitik. Der er 17 overgange, og der er kun kontrol på 1 overgang. Hvor dumme tror man forbrydderne der er?

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er forkert at sige det offentlige er ineffektivt, men det er ikke det samme som et sige det ikke kan gøres klogere.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udliciteringen er alene et redskab til at sikre den rette pris.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det tyder på, at der ikke kommer en nu forbindelse, hvis ikke vi aksepterer en form for brugerbetaling.

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2024 Venstre in total 78263
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2266 Venstre in total 88866

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

En stemme på mig vil give:
En seriøst arbejdende politiker, med begge ben på jorden.
En politiker der mener der skal være den samme tryghed, om du bor i Ålborg, eller langt ude på landet.
En politiker der ønsker en forbedret responstid for akuthjælp, nedbringelse af ventetider på alle områder, og som ikke mener man skal kunne betale sig for at komme frem i køen.
Jeg mener vi har pligt til altid at sikre os, vi får mest muligt for pengene på alle områder.
Jeg brænder ikke for centralisering, men tror på at mindre steder også kan bidrage positivt, hvilket vil være med til at bevare arbejdsplader uden for storbyen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da jeg tror på gevinst ved privatisering, og den privatpraktiserende læge, og Ulla jo er lodret imod disse emner, er der selvsagt områder vi kunne ha gjort bedre.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på, at der kan hentes rationale på bedre ledelse. Alle de lavthængende frugter er plukket ved at lade personalet på gulvet holde for, men der er ikke rigtigt sket noget på ledelses plan. Der har været et misforstået indtryk af, at effektivisering kun kan ske ved at løbe hurtigere, jeg tror lige så godt at det kan ske ved at løbe klogere.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan ikke betale os fra lægemanglen, men vi skal på den anden side hele tiden være bevidst om at gøre det attraktivt at søge op til os.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mindre sygehuse er gode til drifts opgaver, men ekspertisen - de virkelig dygtige - vil altid søge mod store sygehuse.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal til stadighed sikre at vi får mest muligt for pengene, og det kan vi bla gøre ved at afprøve prisniveauet på givne opgaver. Det kræver blot der bliver udarbejdet et grundigt udbudsmateriale, så priserne bliver reelt sammenlignelige

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er helt tydeligt områder hvor beredskabet ikke er godt nok, men det er også en ballancegang at finde midlerne, for hvad skrald det gå ud over?

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg frygter lidt, at disse forsikringer, ved hjælp af penge, kan skubbe borgere uden forsikring tilbage i køen, og det bryder jeg mig ikke om. Det skal ikke være penge der afgør om en borger søger lægehjælp

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Venstre

2013 - nu

Regionrådsmedlem Region Nordjylland, Venstre
Formand for Patientudvalget Region Nordjylland, Venstre

Tillidsposter

Instruktør/leder KFUM-Spejderne i Danmark
Kommuneforeningsformand Venstre

2008 - nu

Formand for Venstres kommuneforening i Frederikshavn

2014 - nu

Medlem af forretningsudvalget Venstre

Uddannelse

1978 - 1981

Erhvervsuddannelse Tømrer, Hjørring Teknisk Skole

Erhvervserfaring

2009 - nu

Synsinspektør Frederikshavn Boligforening

2009 - 2012

Omsorgsmedhjælper Autisme Center Nordjylland

2002 - 2014

Varmemester (tilkaldevagt) Hørby Varmeværk

2001 - 2007

Driftsleder Aase Falck, Hvidstedgaard

1992 - 2001

Driftsleder Henrik Hougaard, Skaarupgaard
V

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Venstre

2013 - nu

Regionrådsmedlem Region Nordjylland, Venstre
Formand for Patientudvalget Region Nordjylland, Venstre

Tillidsposter

Instruktør/leder KFUM-Spejderne i Danmark
Kommuneforeningsformand Venstre

2008 - nu

Formand for Venstres kommuneforening i Frederikshavn

2014 - nu

Medlem af forretningsudvalget Venstre

Uddannelse

1978 - 1981

Erhvervsuddannelse Tømrer, Hjørring Teknisk Skole

Erhvervserfaring

2009 - nu

Synsinspektør Frederikshavn Boligforening

2009 - 2012

Omsorgsmedhjælper Autisme Center Nordjylland

2002 - 2014

Varmemester (tilkaldevagt) Hørby Varmeværk

2001 - 2007

Driftsleder Aase Falck, Hvidstedgaard

1992 - 2001

Driftsleder Henrik Hougaard, Skaarupgaard

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland