PERSONPROFIL

Jess V. Laursen

Venstre

Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 16. januar 1956 i Skelund sogn, 9560 Hadsund Gift 3 børn

V

Jess V. Lausen (V) er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland. Han er næstformand for Psykiatriudvalget samt medlem af Socialudvalget.

Han har mange års politisk erfaring, herunder som byrådsmedlem i to kommuner. Jess er derudover uddannet elektriker og driver til daglig en frugtplantage på sin egen gård. Og har drevet købmandsforretning igennem nogle år - og arbejdet med anbragte unge igennem 8 år - er formand for fonden Landbo som beskæftiger godt 40 ansatte.

Privat har Jess V. Lausen 3 børn, 3 svigerbørn og 6 børnebørn og et aktivt liv

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1932 Venstre in total 78263
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 9545 Venstre in total 88866

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Ungdomsuddannelser

Med kandidatens egne ord

Jeg har stor erfaring med lokalpolitik/ Byrådspolitik/regionalpolitik/ EU-politik og vækstfora/Erhverv - Jeg sidder i Danske Regioners bestyrelse på 4 år og arbejder med sundhed på topplan og er talsmand for Danske Regioner i EU-, medlem af udvalget Regionaludvikling og EU i Danske Regioner Formand for Pensam Pension, bestyrelsen i NOVI A/S og Norddansk EU-kontor, repræsentantskabet i Eniig og Mariagerfjord Erhvervsråd

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kunne være spændende at se forskellen - med og uden betaling - det kan også give en social slagside at indføre brugerbetaling

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi forventer ikke at lukke flere af de mindre sygehuse i RN

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal udliciteres hvis det giver mening og hvis det er med en bedre service, kvalitet og pris

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et niveau som nu skal afprøves og føres ud i livet for det budgetb der er godkendt

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nød til at arbejde på den bedste kvalitet og det kan være at der er få steder der kan tages en undomsuddannelse, det handler også om at skaffe de rigtige faglærer til det rigtige fag - Nordjylland er er så stor

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har stadigt steder i systemet der kan blive endnu bedre

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

NT og NJ - ( Busdriften 0g togdriften) smelter mere sammen i nær fremtid og det vil give flere afgange for de samme penge

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En bedre styring Mellem de tekniske håndværksuddannelserne og Gymnasierne skal have en bedre tilpasning og det skal starte i folkeskolen og i hjemmet

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Venstre
Næstformand for Psykiatriudvalget Region Nordjylland, Venstre
Medlem af Socialudvalget Region Nordjylland, Venstre

2010 - 2017

1. Næstformand Region Nordjylland, Venstre

2006 - 2009

Byrådsmedlem

1997 - 1997

Byrådsmedlem

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Skelund Landsbyforening
Bestyrelsesformand Spar Nord

Uddannelse

Erhvevsuddannelse Elektriker/Salgskonsulent/tillært frugtavler og pædagog Fagskolen i Aalborg/ Mercuri/CBS

Erhvervserfaring

Selvstændig gårdejer/Købmand Selvstændig
V

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Venstre
Næstformand for Psykiatriudvalget Region Nordjylland, Venstre
Medlem af Socialudvalget Region Nordjylland, Venstre

2010 - 2017

1. Næstformand Region Nordjylland, Venstre

2006 - 2009

Byrådsmedlem

1997 - 1997

Byrådsmedlem

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Skelund Landsbyforening
Bestyrelsesformand Spar Nord

Uddannelse

Erhvevsuddannelse Elektriker/Salgskonsulent/tillært frugtavler og pædagog Fagskolen i Aalborg/ Mercuri/CBS

Erhvervserfaring

Selvstændig gårdejer/Købmand Selvstændig

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland