PERSONPROFIL

Jørgen Olsson

Enhedslisten

Spidskandidat i Jammerbugt
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 15. april 1958 i Birkelse Single

Ø

Jørgen Olsson (EL) var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for ved regionsrådsvalget 2017. Han var også kandidat for ved kommunalvalget 2017. Han blev ikke valgt ind i nogle af delene.

Jørgen Olsson har været byrådsmedlem fra 2014 til 2017, hvor han var medlem af Beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune. Jørgen Olsson fungerede indtil 2015 som formand for 3F Midtvendsyssel, og i dag arbejder han for Munck Forsyningsledninger A/S.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 75 Enhedslisten in total 574
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 158 Enhedslisten in total 743

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Enhedslistens vil arbejde for en bedre normering på pasningsområdet på 0 til 6 års området.
der skal Jammerbugt Kommune som det mindste leve op til BUPL´s anbefalinger som siger 1 medarbejder pr. 3 børn i vuggestuerne. 1 medarbejder pr. 6 børn børnehaverne. der af skal mindst 80% af personalet være pædagoger.

Enhedslisten vil ligeledes stille garanti for at Liv by og skole skal forsætte også i næste valgperiode og dermed ingen skolelukninger.

Enhedslisten vil arbejde for en langsigtet plan for ældre området. det vil betyde der skal laves en langsigtet plan for plejehjemmene, ældreboligerne, samt ses på ønsker om andre boformer for ældre.
det betyder der kommer ikke flere plejehjems lukninger.

Enhedslisten vil også arbejde for vi igen får liv i plejehjemskøkkenerne, plejehjemsbeboer og hjemmeboende ældre har krav på ordentlig daglig veltilberedt mad, gerne af lokal dyrket økologisk råvarer.

Enhedslisten er ligeledes imod privatisering og udlicitering. det gælder også pasning og pleje på ældreområdet. det skal altid være en kommunal opgave og ikke et marked for profitmager.

Enhedslisten vil også tage hånd om de svage i samfundet enten du er ung, gammel, handicappet, sygemeldt, på kontanthjælp eller ledig osv.
her vil vi altid sætte borgeren før systemet, alle har ret il værdig, ordentlig og hurtig sagsbehandling.

Ved nødvendig udbud af store anlægsopgaver vil Enhedslisten stille krav om sociale klausuler, som omfatter krav om elev/lærepladser, praktikpladser, værn om socialdumpning samt kædeansvar.

enhedslisten vil skabe et arbejdsmarked hvor der er plads til alle uanset ydeevne. Vi støtte op om socialøkonomiske virksomheder.

enhedslisten ønsker bedre og billigere kollektiv trafik, vi vil arbejde for flere cykelstier.

Derfor stem på Jørgen Olsson Liste Ø den 21.11.2017.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Jammerbugt Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé at bruge færre penge på kultur og flere på børn og unge i Jammerbugt Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Mogens Gade har været en god borgmester for Jammerbugt Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 12 Enhedslisten in total 13797

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Enhedslistens vil arbejde for en bedre normering på pasningsområdet på 0 til 6 års området.
der skal Jammerbugt Kommune som det mindste leve op til BUPL´s anbefalinger som siger 1 medarbejder pr. 3 børn i vuggestuerne. 1 medarbejder pr. 6 børn børnehaverne. der af skal mindst 80% af personalet være pædagoger.

Enhedslisten vil ligeledes stille garanti for at Liv by og skole skal forsætte også i næste valgperiode og dermed ingen skolelukninger.

Enhedslisten vil arbejde for en langsigtet plan for ældre området. det vil betyde der skal laves en langsigtet plan for plejehjemmene, ældreboligerne, samt ses på ønsker om andre boformer for ældre.
det betyder der kommer ikke flere plejehjems lukninger.

Enhedslisten vil også arbejde for vi igen får liv i plejehjemskøkkenerne, plejehjemsbeboer og hjemmeboende ældre har krav på ordentlig daglig veltilberedt mad, gerne af lokal dyrket økologisk råvarer.

Enhedslisten er ligeledes imod privatisering og udlicitering. det gælder også pasning og pleje på ældreområdet. det skal altid være en kommunal opgave og ikke et marked for profitmager.

Enhedslisten vil også tage hånd om de svage i samfundet enten du er ung, gammel, handicappet, sygemeldt, på kontanthjælp eller ledig osv.
her vil vi altid sætte borgeren før systemet, alle har ret il værdig, ordentlig og hurtig sagsbehandling.

Ved nødvendig udbud af store anlægsopgaver vil Enhedslisten stille krav om sociale klausuler, som omfatter krav om elev/lærepladser, praktikpladser, værn om socialdumpning samt kædeansvar.

enhedslisten vil skabe et arbejdsmarked hvor der er plads til alle uanset ydeevne. Vi støtte op om socialøkonomiske virksomheder.

enhedslisten ønsker bedre og billigere kollektiv trafik, vi vil arbejde for flere cykelstier.

Derfor stem på Jørgen Olsson Liste Ø den 21.11.2017.

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem (Beskæftigelsesudvalget) Jammerbugt Kommune, Enhedslisten

2014 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Folkeskole

Erhvervserfaring

2016 - nu

Munck Forsyningsledninger A/S

2008 - 2015

Formand 3F Midtvendsyssel
Ø

Politiske hverv

2014 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem (Beskæftigelsesudvalget) Jammerbugt Kommune, Enhedslisten

2014 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Folkeskole

Erhvervserfaring

2016 - nu

Munck Forsyningsledninger A/S

2008 - 2015

Formand 3F Midtvendsyssel

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland