PERSONPROFIL

Jørgen Rørbæk Henriksen

Socialdemokratiet

Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 10. april 1956 i Vendsyssel Gift 2 børn

A

Jørgen Rørbæk Henriksen (S) har i snart 15 år været regionsrådsmedlem i Region Nordjylland. Han er næstformand for Klima- og Miljøudvalget samt medlem af Udvalg for Regional Udvikling.

Han er uddannet mekaniker, og han har derudover arbejdet som turistbuschauffør og bogchauffør inden han kom til Falck. Sidder i bestyrelsen for Sæby Varmeværk. Tidligere bestyrelsesmedlem i Hjerteforeningen Sæby og 3F Frederikshavn Udpeget til flere bestyrelser. Hospice Vendsyssel, Formand Sæby Sundhedshus, næstformand Sosu Nord og Nordsøen Oceanarium samt fonden Sæbygård. Udpeget af Danske Regioner til Repræsentantskab for Teknologisk Institut.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1827 Socialdemokratiet in total 132252
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1691 Socialdemokratiet in total 118400

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Ungdomsuddannelser

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Socialdemokratiet
Næstformand for Klima- og Miljøudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet
Medlem af Udvalg for Regional Udvikling Region Nordjylland, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem 3F Nordøstvendsyssel

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Fællestillidsrepræsentant Falck
Turistbuschauffør
Bogbuschauffør Sæby Bibliotek
A

Politiske hverv

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Socialdemokratiet
Næstformand for Klima- og Miljøudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet
Medlem af Udvalg for Regional Udvikling Region Nordjylland, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem 3F Nordøstvendsyssel

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Fællestillidsrepræsentant Falck
Turistbuschauffør
Bogbuschauffør Sæby Bibliotek

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland