PERSONPROFIL

Per Larsen

Det Konservative Folkeparti

Valgt i Nordjyllands Storkreds
Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 27. juni 1965 i Jerslev 3 børn Bor i Hjørring Kommune

C

Per Larsen (K) er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland. I de politiske udvalg er han medlem af Forretningsudvalget samt Psykiatriudvalget.
Han er spidskandidat for partiet til folketingsvalget i 2019.

Han har derudover politisk erfaring fra to valgperioder som byrådsmedlem i Hjørring Kommune og er medlem af bl.a. bestyrelsen for Patienterstatningen.

Per Larsen er uddannet agrarøkonom og arbejder som produktchef.

Valgresultater

RV 2019

Valgt ind

Personlige stemmer 104 0

Mærkesager

  • Retspolitik
  • Flygtninge og indvandrere
  • Beskæftigelse
  • Hospitaler og sundhed

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer helt af sig selv. Vi får brug for flere sosuer, pædagoger, sygeplejersker, læger m.v.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tidligere modtog vi hvert år 500 FN flygtninge, fra lejre rundt om i verden. Det synes jeg vi skal genoptage.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis momsen skal reduceres, bør det ske generelt. Man kan sagtens handle både grønt og sundt, til priser hvor alle kan være med.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal støtte helhjertet op om NATO

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EL bliver i stor stil produceret på baggrund af kul, så elbiler flytter kun forureningen. Den teknologiske udvikling går rigtig hurtigt og om få år er der sikkert kommet bedre og mere miljøvenlige teknikker, f.eks Brint.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgifterne i Danmark, må ikke virke negativt på virksomhedernes konkurrenceevne.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er statens opgave at sikre fremkommelighed på vores motorveje.

45 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 10925 Det Konservative Folkeparti in total 27048
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 5612 Det Konservative Folkeparti in total 22136

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Nordjylland har behov for en dynamisk formand for regionsrådet, som tager patienterne og deres behov alvorligt. Jeg er politiker og ikke embedsmand, og jeg både kan og vil udfordre systemet, hvor det giver mening. Vi skal have skabt mere kapacitet i Almen praksis, for alle har krav på en familielæge. Vi kan også skaffe flere praktiserende speciallæger, så det er bare med at komme i gang. På hospitalerne skal personalet arbejde med det som giver værdi for patienterne og mindre kontrol og registrering, både på det somatiske og det psykiatriske område. Den regionale udvikling skal målrettes projekter som skaber maksimal vækst. Med 20 års erfaring som folkevalgt og masser af energi, er jeg klar til at gøre Nordjylland bedre !

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en katastrofe at borgerne ikke alle steder kan vælge en praktiserende læge. Det danske system med praktiserende læger, som har deres egen praksis er unikt. Det at have sin egen læge som man kender og som kender patienten, findes ikke bedre. Tilfredsheden blandt patienterne er høj, lægerne arbejder meget og tilser rigtig mange patienter og prisen er lav. Familie læge incl lægevagten koster kun ca. 4,50 kr. om dagen for hver af os, betalt over skatten. Det system er Ulla A ved at smadre.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har behov for politikere i regionens ledelse. Ulla Astman dækker sig af hos forvaltningen, altså embedsmændene, forinden hun selv tager stilling. Det har vi utallige eksempler på. Og så er den politiske uenighed jo markant. Det er på Ulla Astman`s vagt at vi nu er den region der har størst lægemangel. Jeg vil præmiere og tilskynde speciallæger i almen medicin til at arbejde i praksis her i Nordjylland, og jeg vil præmiere dem for at ansætte mere personale, så de kan passe flere patienter.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan altid optimeres, men vi ha også behov for at der følger penge med fra Regering og Folketinget. Befolkningen bliver ældre og ældre og gruppen af + 80 årige er i hastig vækst. Mange har flere kroniske sygdomme m.v. Der kommer også ny medicin m.v. Samlet set har vi behov for et løft. Hvis personalet presses for hårdt, medfører det også flere fejl. Så gode intentioner gør det ikke alene. Der skal også penge med.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler rigeligt i skat ! Det må dække.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler rigeligt i skat i Danmark og desuden har gebyr social slagside. Vi ved at nogle vælger tandlægebesøgene fra pga prisen. Hvis der er patienter der så vælger besøget hos praksislægen fra, bliver det måske mere bekosteligt i det lange løb. Prakislægen står jo også for en stor del af forebyggelsen, og er samtidig den ankerperson som mange går til, hvis de virkelig har ondt i livet.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre alt vi kan, for at sikre samtlige borger i Region Nordjylland adgang til en praktiserende læge, altså en familielæge, som de kander og som kender dem. Der er heldigvis i den nye overenskomst åbnet for at man kan honorerer læger i yderområder lidt bedre. I øvrigt et fantastisk billigt system, at vi kan have praktiserende læge og vagtlæge, altså lægedækning hele året rundt, døgnet rundt, til en pris på ca 1.600 kr.pr borger. eller ca. 4,50 k. pr dag.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan man ikke være sikker på, men hvis ventelisterne vokser og der kan købes kapacitet i p privathospital, så kan det jo øge kvaliteten for de som bliver behandlet eller udredt hurtigere.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nye Universitetshospital i Aalborg Øst er en rigtig god ide, men det betyder ikke lukning af øvrige sygehuse. Kun Aalborg Nord og Aalborg Syd skal lukke ned og sælges. I min optik skal alle øvrige matrikler bestå fordi vi simpelthen ikke kan undvære kapaciteten, efter at sygehusene i Dronninglund og Nykøbing er lukket.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det er billigere og bedre, eller ikke. Jeg er også åben for at vi selv driver akutberedskabet, hvis t viser sig at man i Region Syddanmark an gøre det billigere selv. Her bør man ikke være ideologisk bundet, men se objektivt på fordele og ulemper.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De længste responstider skal bringes ned. Det er også derfor vi Konservative fik flertal for at alle de tilfælde hvor det har taget over 30 minutter før ambulancen var fremme, kommer ind til politisk gennemsyn. INGEN skal have besked på at der vil gå over 30 minutter, før hjælpen er fremme, når man ringer 112. Tænk at stå ved et alvorligt trafikuheld, og hjælpen er mere end en halv time om at nå frem !

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu hvor vi har fået styr på forureningen, så der kun i helt ekstreme tilfælde sker udslip, bør vi speede op med at få renset efter fortiden udledninger.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet er rimeligt, men den kollektive trafik skal være velfungerende. Der er meget regional udvikling i at have en god kollektiv trafik. Hvis der skal bruges flere midler på tog og busser, skal pengene skaffes i kassen med regional udvikling. Her er det så jordforurening, vækstforum, Kulturmødet på Mors, uddannelsespuljerne m.v. som skal beskæres. Altså er det en afvejning.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I øjeblikket kniber det med at have elever nok, til de ungdomsuddannelser vi har, så i første omgang skal vi understøtte de bestående.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mangler psykiatere i psykiatrien ! Hvis vi kan skaffe nogle flere psykiatere skal de også aflønnes, men her og nu er enge ikke det største problem.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kommer under alle omstændigheder til at producerer mere. Antallet af multisyge stiger og mange har flere kroniske sygdomme. Levealderen stiger og vi ved at gruppen af + 80 årige er dem der belaster sundhedsvæsenet mest. Altså stiger behovet for sundhedsydelser fremover.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Screening bliver mere og mere effektiv og koster mindre og mindre. Screening for brystkræft og mave- tarmkræft er en billig og effektiv måde at redde liv på, og kommer der flere muligheder til, er jeg positiv.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der tilføres over 1 mia. kr. til sundhedsvæsenet via forsikringsselskaber, og det betyder jo at nogle træder ud af køen og vi andre kommer hurtigere frem til målet. Altså positivt for de fleste.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I øjeblikket udstedes der de tilladelser der er behov for, men når den 3 limfjordsforbindelse skal etableres, kan der blive behov for flere.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene skal bruges fornuftigt, men moderne løsninger som NT`s flextur, kan være en god løsning hvor der er få passagerer.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er for mig positivt, at de forskellige uddannelses- institutioner skærper opmærksomheden for at tiltrække elever, frem for bare at have monopol i deres område. Hvis regionen garanterer elevtallet, kan det virke som en sovepude. Men vi skal sikre god kollektiv trafik til ungdomsuddannelserne, så det bliver let at komme til og fra, ude unødig lang transporttid.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2006 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Det Konservative Folkeparti

2006 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Nordjylland, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Psykiatriudvalget Region Nordjylland, Det Konservative Folkeparti

2002 - 2009

Byrådsmedlem Hjørring Kommune, Det Konservative Folkeparti

1998 - 2001

Medlem af Amtsrådet - Nordjylland Fremskridtspartiet

Tillidsposter

2009 - 2013

Bestyrelsesmedlem Helsefonden

2009 - 2013

Bestyrelsesmedlem Patienterstatningen

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Danske Regioner

2018 - nu

Bestyrelsesformand Amgros

2018 - nu

Bestyrelsesformand Pensionskassen PenSam

Uddannelse

1987 - 1989

Agrarøkonom Den Classenske Agerbrugsskole på Næsgaard

Erhvervserfaring

2018 - nu

Produktchef Hedegaard Agro A/S
C

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2006 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Det Konservative Folkeparti

2006 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Nordjylland, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Psykiatriudvalget Region Nordjylland, Det Konservative Folkeparti

2002 - 2009

Byrådsmedlem Hjørring Kommune, Det Konservative Folkeparti

1998 - 2001

Medlem af Amtsrådet - Nordjylland Fremskridtspartiet

Tillidsposter

2009 - 2013

Bestyrelsesmedlem Helsefonden

2009 - 2013

Bestyrelsesmedlem Patienterstatningen

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Danske Regioner

2018 - nu

Bestyrelsesformand Amgros

2018 - nu

Bestyrelsesformand Pensionskassen PenSam

Uddannelse

1987 - 1989

Agrarøkonom Den Classenske Agerbrugsskole på Næsgaard

Erhvervserfaring

2018 - nu

Produktchef Hedegaard Agro A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland