PERSONPROFIL

Lone Sondrup

Venstre

Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 11. august 1961 Gift 3 børn

V

Lone Sondrup (V) er 1. næstformand i Region Nordjylland. Hun er medlem af Forretningsudvalget.

Hun har derudover været byrådsmedlem i Mariagerfjord kommune og formand for Mariagerfjord Gymnasiums bestyrelse. Civilt er Lone Sondrup uddannet landmand og driver en malkekvægsbesætning med sin ægtefælle.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 10675 Venstre in total 78263
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2652 Venstre in total 88866

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Det er vigtigt, at alle unge får en uddannelse og dermed bliver selvforsørgende. Mennesker der er i arbejde, har ofte en bedre sundhedstilstand og deres livskvalitet er højere.
Det handler om vi sætter ind i tide for de mennesker der har det svært, så initiativer skal ske under graviditeten.
Det handler om forebyggelse! Det kræver et godt samarbejde med kommunerne.
Jeg vil gerne udvikle Nordjylland på alle fronter, så det gavner den enkelte borger.
Det skal være trygt, at være borger i vores sundhedssystem, derfor er det vigtigt at vi lytter og inddrager borgerne med flexible løsninger til gavn for os alle.
Der vil blive flere teknologiske løsning ,men vi må aldrig glemme den menneskelig kontakt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for den privat praktiserende læge,men da vi i region Nordjylland har mangel på netop denne gruppe er det godt, der er andre alternativer. Alle borgere har en læge, men den praktiserende læge er min førsteprioritet.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som spidskandidat for Venstre har borgeren også et andet valg, Vi er to forskellige personligheder, hvor jeg er båret at selvstændigheds kulturen med mennesket i centrum.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er blevet skåret ind til benet og andre områder har også holdt for. Vi skal hele tiden være med på optimale måder at løse opgaverne på, så al nytænkning modtages. Der kommer ikke flere penge fremadrettet.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores sundhedssystem er unikt, det skal vi værne op. Alle uanset indkomst skal kunne få den rette behandling - gratis.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal altid være gratis at gå til lægen.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal som region tale vores landsdel op, for det er et godt sted, at arbejde og bo. Kan vi understøtte lægerne med fagligt personale, lægehuse inden for rimelighedens grænser synes jeg det er ok.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kvaliteten er i top begge steder, man har en valgmulighed som borger og det er rigtig fint.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke lukkes flere sygehuse i de kommende år. De der er tilbage vil få funktioner der passer til rammerne. Og vil dermed supplere det nye sygehus.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange muligheder vi ikke har i spil endnu. Venstre har fået ind i budget 2018 at der skal ses på disse opgaver, hvor et giver mening med en udlicitering

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hele tiden have få øje, at responstiderne bliver overholdt også i yderområderne.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har fået afsat flere midler i den kommende budget og det er rigtig godt. Vi er i gang.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik har fundet et rimeligt nivue, og med Regionens togdrift og busdrift vil der komme synergier ,som vi ikke har set fuldt udfoldet endnu.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en god fordeling i dag, og den skal vi holde fast i - vi skal sørge for gode busforbindelser til uddanelsestederne. Det er utrolig vigtigt at de unge mennesker kan komme frem og tilbage unden for meget spildtid.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne løser en stor opgave med hele sundhedsområdet og jeg synes faktisk de gør det godt. Jeg kan ikke se ,at staten skulle være mere effektiv. Vi kan selvfølgelig blive bedre og det arbejdes der på dagligt med et dygtigt fagligt personale og ledelse. Vi politikere skal altid følge det tæt.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have psykiatrien tættere på de somatiske, så de bliver mere ligestillet. Det her kan vi blive bedre til.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er blevet sløjfet.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke vejen frem, vi skal tage os af de mennesker, der er ramt af sygdom. Men har man en arvelig sygedom i familien er det ok at blive testet.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rigtig mange mennesker har en sundhedsforsikring i dag, og det giver en valgmulighed at blive behandlet på det private.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byerne er en fin katalysator,men væksten skal skabes i hele regionen også i yderområderne.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har lige lavet en råstofplan der rækker mange år ud i fremtiden. Kommer der ansøgninger om tilladelse til råstofudvinding bliver de behandlet løbende.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil give en skævvridning af regionen og det er på ingen måde en løsning jeg støtter.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde tæt sammen med uddannelseinstitutionerne, som er selvejende for at finde de bedste løsning i rette tid.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Venstre
Medlem af Forretningsudvalget Region Nordjylland, Venstre

2005 - 2014

Byrådsmedlem Mariagerfjord Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Mariagerfjord Gymnasium

1999 - 2005

Formand Hobro Landboforening

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Landmand Selvstændig
V

Politiske hverv

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Venstre
Medlem af Forretningsudvalget Region Nordjylland, Venstre

2005 - 2014

Byrådsmedlem Mariagerfjord Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Mariagerfjord Gymnasium

1999 - 2005

Formand Hobro Landboforening

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Landmand Selvstændig

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland