PERSONPROFIL

Malene Busk

Socialdemokratiet

Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 24. juli 1974 i Aalborg Gift 2 børn

A

Malene Busk (S) er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland. Hun er næstformand for Socialudvalget samt medlem af Psykiatriudvalget.

Hun arbejder som afsnitsledende sygeplejerske på Aalborg Universitetshospital og er uddannet sygeplejerske fra Vendsyssel Sygeplejeskole.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2752 Socialdemokratiet in total 132252

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til regionsrådet, fordi jeg har nogle klare holdninger til sundhedsvæsenet, bl.a. hvordan vi kan øge lighed i sundhed og skabe en bedre psykiatri. Jeg har energi til og mod på det politiske arbejde.

Lighed I Sundhed
Alle skal have lige muligheder for at få et langt og sundt liv. Det skal Mette, der har styr på sit liv, hvor alt kører derud af med karriere og glade børn. Det skal Kurt, som lige er faldet ud af arbejdsmarkedet, og ser dagen som trist og grå, mens han kæmper med psyken. Og det skal gymnasiepigen Mia, som jagter gode karakterer og føler sig presset.

Der skal være lighed i sundhed for alle og vi skal have et godt offentligt sundhedsvæsen med lige adgang for alle mennesker. Det kræver, at vi prioriterer i sundhedsvæsenet og at vi giver forskellige tilbud til forskellige mennesker.

Social ulighed i sundhed opstår, når din sundhed afhænger af din sociale position. For at opnå lighed, skal vi give mennesker lige mulighed for sundhed og det gør vi blandt andet ved at have forskellige tilbud

En bedre psykiatri
Vi får en bedre psykiatri ved at øge tilgængeligheden, skabe rammer for og tid til samtale samt ved at tænke alternative metoder mere ind i behandlingen.

Vi skal blive bedre til at forebygge selvmord og det kræver at vi har målrettede indsatser på området og at området opprioriteres.

Jeg tror generelt, at vores psykiatri har brug for et løft eksempelvis også i forhold til lighed i sundhed for psykiatriske patienter, som samtidig har fysiske sygdomme.

Vækst, uddannelse og forskning
Vi skal skabe rammerne for vækst, beskæftigelse, udvikling og forskning i Nordjylland.

Vi skal have målrettede indsatser for, at flere unge tager en erhvervsfaglig uddannelse.

Godt arbejdsmiljø på arbejdspladser i Region Nordjylland
Vi skal have et godt og sikkert arbejdsmiljø på arbejdspladserne i Region Nordjylland. Arbejdsmiljø handler om sikkerhed og sundhed. Der er ingen der skal blive syge af at gå på arbejde.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Næstformand for Socialudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Psykiatriudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet

Uddannelse

Sygeplejerske Vendsyssel sygeplejeskole

Erhvervserfaring

Afsnitsledende sygeplejerske Aalborg Universitetshospital
A

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Næstformand for Socialudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Psykiatriudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet

Uddannelse

Sygeplejerske Vendsyssel sygeplejeskole

Erhvervserfaring

Afsnitsledende sygeplejerske Aalborg Universitetshospital

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland