PERSONPROFIL

Marianne Mulle Jensen

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Bor i Aalborg Kommune

B

Marianne Mulle Jensen var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Radikale Venstre ved regionsrådsvalget 2017. Hun blev ikke valgt ind.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 23 0

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Miljø og klima
  • EU
  • Beskæftigelse
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg er et godt bud på en politiker som vil føre Sundheds- og forebyggelses politik.
Danskerne, det danske erhvervslivet og sundhedsvæsenet er udfordret pga. at folkesundheden i Danmark er truet.
Vi skal gøre det lettere at leve sundt ( både fysisk og mentalt ) i Danmark og samtidig skal vi inddrage danskerne og gøre dem medansvarlige for eget og andres helbred.
Vidste du fx. at mere end hver anden dansker et overvægtig eller svært overvægtig, at en million danskere er i behandling for højt blodtryk, at 320.000 danskere har svært ved at trække vejret på grund af kronisk obstruktiv lungesygdom( rygerlunger) og at over 300.000 danskere har sukkersyge.
Det kan vi ikke være bekendt i et land som Danmark !! Så lad os sammen sætte folkesundheden i fokus til gavn for danskerne og Danmark.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pga udrednings og behandlingsgarantien visiteres alt for mange patienter til private hospitaler. Disse har ikke altid den ønskede kompetance og så sendes patienterne retur til det offentlige. Udgiften til beh. På privat hospital betales af den afdeling som henviser ( hvis det handler om fx udredningsgaranti) og det er meget dyrere end at beholde patienterne i det offentlige. Dette medføre derfor yderlige forringelse i det offentlige da pengene kanaliseres til privathospitalerne.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi savner en værdig og menneskelig udlændinge politik. Vi skal tage imod mennesker i nød, og forlange det samme af disse mennesker ( efter en effektiv integration ) som vi gøre af etniske danskere.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Differentieret moms kan være en måde at tilskynde forbrugerne til at ændre indkøbsvaner. En anden vej at gå kan være at sætte yderligere fokus på betydning af sund kost og regelmæssige spise og drikke vaner i dagligdagen. Forældre har et stort og vigtigt ansvar over for deres børn når det kommer spisevaner. Lave afgifter på sodavand og alkohol er med til at holde danskerne på et alt for stort forbrug af disse vare.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Befolkningen skal have et fornuftigt økonomisk incitament til at skifte benzin/diesel bilen ud med en el-bil. Samtidig skal der gøres mere for at p-pladser til pendlere kan fungere som lade-stationer. De billigste El-biler har ikke så lang distance rækkevidde som de dyre, hvor for pendlere med fordel kunne "tanke strøm" mens de passer deres arbejde.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 960 Radikale Venstre in total 9775

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Tillidsposter

2017 - nu

Formand for Dialogforum for Sundhedspolitik Radikale Venstre

2016 - nu

Medlem af Hovedbestyrelsen Radikale venstre

Uddannelse

1997 - nu

Kandidatgrad Medicin, Syddansk Universitet

2017 - nu

Master grad Offentlig ledelse ( MPA), Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2004 - nu

Læge (speciallæge i gynækologi og obstetrik) Aalborg Universitets Hospital
B

Politiske hverv

2017 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Tillidsposter

2017 - nu

Formand for Dialogforum for Sundhedspolitik Radikale Venstre

2016 - nu

Medlem af Hovedbestyrelsen Radikale venstre

Uddannelse

1997 - nu

Kandidatgrad Medicin, Syddansk Universitet

2017 - nu

Master grad Offentlig ledelse ( MPA), Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2004 - nu

Læge (speciallæge i gynækologi og obstetrik) Aalborg Universitets Hospital

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland