PERSONPROFIL

Martin Sørensen

Retsforbundet

Spidskandidat i Vesthimmerland
Spidskandidat i Region Nordjylland

Født 12. februar 1969 i Herning Gift

E

Martin Sørensen var i år 2017 spidskandidat for Retsforbundet ved Kommunalvalget i Vesthimmerlands kommune, og Kandidat til Regionsrådet i Region Nordjylland. Martin Sørensen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Martin Sørensen har tidligere været opstillet for Socialistisk Folkeparti i Vesthimmerland Kommune. Martin Sørensen er landsledelsesmedlem for Retsforbundet og medlem af partiets lokalbestyrelse i Vesthimmerland.

Martin Sørensen er uddannet fra Kold College, og han arbejder til daglig som mejerist på Thise Mejeri. Privat er han gift og bosat i Ranum.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 29 Retsforbundet in total 0
KV 2013 Personlige stemmer 20 Socialistisk Folkeparti in total 2632

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Skat

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der kan spares mere på sundhedsområdet, uden at der sker serviceforringelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Knud Kristensen har været en god borgmester for Vesthimmerlands Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

knud har haft 8 år vores kommune er kørt fast. vi trænger til ny energi.

3 Politikerne skal lukke små institutioner såsom skoler, børnehaver eller plejecentre frem for at spare over en bred kam, fx 2 procent overalt, for at finde besparelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg mener at det er et lidt dumt spørgsmål kære tv2. for jeg mener ikke at. det nødvendigvis giver en besparelse og lukke de små institutioner

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bor i vesthimmerland. ikke storkøbenhavn. her ude er bilen et must. mens bussen er vigtig for bosættelsen

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

lad os da få en bionedbrydelig plastpose udleveret, vores skraldespande til bioaffald er ret ulækre. men ellers fungere det godt. og lad os få vores skraldespande vasket. godt og grundigt vasket. tak..... og en bionedbrydelig plastpose udleveret gratis til os alle.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

naturligvis

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er ikke en kommunal opgave

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

socialt udsatte. skal ha en særstilling. man har ikke valgt og blive handicappet.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg bor 100 meter fra asylcenteret i ranum der har været et par træls tilfælde ja. men generelt, så har vi en positiv oplevelse. i ranum

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

hvorfor ikke prøve en ny model. der slipper vores egen hjemmepleje fri. fra de snærende bånd af kontrol som vi har i dag. ved og lade dem styre deres egen hverdag.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen et typisk tv2 spørgsmål velfærd koster penge. nej genoptræning koster IKKE penge, sygedagpenge koster penge. kære tv2

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er godt for vores børn og gør vesthimmerland attraktiv.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vesthimmerland har en selv om vi er udkantskommune faktisk meget pæn lav arbejdsløshedsprocent.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden skal op kommuneskatten skal ned, Vesthimmerland har den mest væksthæmmende politik. som tænkes kan, med høj kommuneskat på arbejde og lav grundskyld på jord. som Georgist så jeg gerne det stik modsatte. og så vil i se. at vejen omkring Aars bliver finansieret af den grundskylds provenu. som de højere ejendomspriser i Aars vil give.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Retsforbundet ønsker og lave lokalråd. i alle skoledistrikter i vesthimmerland med. deres egen pengekasse. hvor man lokalt kan prioritere hvad der er bedst i sit eget lokalområde

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ungdoms klubber spare penge, og gør kommunen til et godt sted og bo.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi kunne ha lavet cykelstier i hele vesthimmerland for prisen på omfartsvejen i aars. jeg hade nok valgt og prioritere cykelstier.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er ikke et problem i vesthimmerland.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

en kommune, skal arbejde med kommunens hovedopgaver. kulturelle begivenheder, giver ikke den profilering af en kommune som man tror.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi bor i Vesthimmerland vi har ikke hverken Ghettoer eller socialt udsatte boligområder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vrøvl ydelserne skal gives efter behov og ikke efter tegnebogens størelse

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

igen sætter i kære tv2 falske forudsætninger op med et enten eller det kan godt være et både og mens man faktisk spare penge.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

igen kan vi profilere vesthimmerland med øget velfærd. mens vi gør kommunen til et godt sted og bo. hellere bruge pengene her end på tåbelig branding og markedsføring

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg tror, at det er direkte umuligt. at tiltrække private virksomheder på denne måde. og det er også forkert.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden skal op kommuneskatten skal ned. jeg er retstatsmand og georgist. og ønsker i princippet ikke skat på arbejde og fuld grundskyld men dette kan så ikke afgøres i en kommunal valgkamp. men vi kan sænke vores meget høje kommuneskat på 27% og hæve vores meget lave grundskyld på 22,82 promille i vesthimmerland.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 49 Retsforbundet in total 202

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Skat

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

medlem af landsledelsen

Tillidsposter

Landsledelsesmedlem Retsforbundet
Bestyrelsesmedlem Retsforbundet, Vesthimmerland

Uddannelse

mejerist Kold College

Erhvervserfaring

Mejerist Thise Mejeri
E

Politiske hverv

medlem af landsledelsen

Tillidsposter

Landsledelsesmedlem Retsforbundet
Bestyrelsesmedlem Retsforbundet, Vesthimmerland

Uddannelse

mejerist Kold College

Erhvervserfaring

Mejerist Thise Mejeri

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland