PERSONPROFIL

Mia Tang

Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen

Bor i Dragør Kommune

C

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 49 0

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Skattepolitik
  • Hospitaler og sundhed
  • Retspolitik
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Jeg står for fornyelse og solid politik erfaring. Som journalist i både Nordjylland og på Christiansborg har jeg over årene formidlet tusindvis af borgeres historier og udfordringer. Nu ønsker jeg selv at tage et politisk ansvar.
For mig handler politik om at værne om alt det gode, vi har i Danmark. Jeg har arbejdet både i den private og den offentlige sektor, og ønsker at få løst de udfordringer, der er begge steder. Jeg står for en borgerlig politik baseret på ordentlighed, hvor vi passer godt på de svageste, og baner vejen for dem, der kan og vil.
Jeg føler samtidig et stort ansvar for, hvad det er for et Danmark, vi giver videre til vores børn. Derfor er jeg glad for, at vi er det klart mest grønne borgerlige parti, og jeg bakker meget op om vores vedholdende indsats for, at alle børn får et godt og trygt børneliv.
Jeg ønsker at gøre en positiv forskel og være med til at sikre de bedst mulige levebetingelser her i Danmark - for alle!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sådan kan man ikke stille det op. Vi hjælper også rygere, som pulser løs, selv om de ved, at det skader helbredet. Sådan er det. Findes der medicin, skal den benyttes, når det er den bedste mulighed. Men den lægelige vurdering er helt afgørende.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan hurtigt blive et skråplan med brugerbetaling, men til gengæld bør det koste noget at udeblive uden gyldig grund fra eksempelvis en operation, hvor der står et helt hold og venter. Forudsat at det kan administreres enkelt.

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det kommer an på, hvilket område vi taler om. Jeg ser ikke for mig, at fx længerevarende kræftforløb flyttes ud i privat regi.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser gerne, at danskere, som forelsker sig i en udlænding, får nemmere ved at bosætte sig her, hvis de kan forsøge deres ægtefælle. Men vi har set eksempler på, at ægtefæller fra hjemlandet hos nydanskere har modarbejdet integration. Derfor skal reglerne være stramme, men rimelige.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har jeg ment tidligere, men nu er ledigheden kommet meget langt ned, så nu handler det om at få de sidste med - på en positiv og konstruktiv facon.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ligner nogle steder en kommunal spareøvelse, og sådan må det ikke være!

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så enkelt kan det ikke udtrykkes. Jeg interesserer mig for den bedste kvalitet for pengene og frit valg for ældre. Uanset om der er tale om et privat eller offentligt tilbud.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bliver for bøvlet for de forretningsdrivende, selv om tanken om at understøtte det sunde er sympatisk.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør se hele systemet grundigt igennem.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan ikke sættes så enkelt op. I nogle kommuner betaler forældrene en ekstremt høj takst i daginstitutionerne, og der kunne jeg godt tænke mig et loft for, hvad de må kræve ind. Samtidig kan det give mening at støtte særligt sårbare familier mere, fordi arv og miljø præger for livet.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men når det så er sagt, så er det afgørende, at kriminelle får hjælp til at skabe sig en ny tilværelse efter straf.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker dog også en generel snak om uheldige afgifter på sikkerhedsudstyr og behovet for at sænke registreringsafgiften, så danskerne helt generelt får råd til at køre mere sikkert.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, hvis vi sikrer, at de offentligt ansatte administrative medarbejdere ikke drukner i bureaukrati og dokumentationskrav, som er meningsløse.

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1997 - 1998

Journalist broadcast journalism, University of Central Lancashire

1991 - 1997

Cand.mag. Nordisk Sprog & Litteratur, Italiensk (sidefag), Århus Universitet

Erhvervserfaring

Seniorkonsulent Lindskov Communication

2015 - 2018

Presse- og kommunikationschef Udlændinge- og Integrationsministeriet

2012 - 2015

Pressechef Roskilde Kommune

1998 - 2011

Journalist Christiansborg, TV2-regionerne, TV2/Nord, m.fl.
C

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1997 - 1998

Journalist broadcast journalism, University of Central Lancashire

1991 - 1997

Cand.mag. Nordisk Sprog & Litteratur, Italiensk (sidefag), Århus Universitet

Erhvervserfaring

Seniorkonsulent Lindskov Communication

2015 - 2018

Presse- og kommunikationschef Udlændinge- og Integrationsministeriet

2012 - 2015

Pressechef Roskilde Kommune

1998 - 2011

Journalist Christiansborg, TV2-regionerne, TV2/Nord, m.fl.

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland