PERSONPROFIL

Michael Portefee Pedersen Lex

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Rebild
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 23. juni 1960 i Nibe Gift 2 børn

B

Michael Portefee P. Lex var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Rebild kommune. Michael Portefee P. Lex blev ikke valgt ind.

Michael Portefee P. Lex var byrådsmedlem 2013 - 2017 i Rebild kommune, hvor han var valgt for Radikale Venstre (R). Han var medlem af Børne- og Ungdomsudvalget og kommunalt medlem af flere bestyrelser og grupper bl.a. formand for Rebild Kommunale Ungdomsskole. Michael Portefee P. Lex er desuden formand for flere radikale lokalafdelinger i det nordjyske bl.a. formand for Nordjyllands Storkreds, og har været medlem af Radikale Venstres hovedbestyrelse.

Michael Portefee P. Lex er oprindeligt uddannet lærer fra Ranum Statsseminarium i 1984, og han har siden taget en pædagogisk diplomuddannelse ved University College Aalborg. Han arbejder til daglig som lærer ved Tech College Aalborg, og han har tidligere bl.a. undervist på andre skoler.

Privat er Michael Portefee P. Lex bosat i Haverslev. Han er gift, og han har to børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 27 Radikale Venstre in total 1850
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 53 Radikale Venstre in total 1509

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg har nu siddet 4 år i Rebild byråd, hvilket har givet indsigt i mangt og meget.

Fremadrettet vil jeg arbejde konstruktivt, målbevidst og langsigtet for at gøre hele Rebild Kommune til et godt sted at være for alle.

Vi skal sikre, at alle børn får en god start - ingen børn skal lades i stikken.

Ældre skal have et godt og indholdsrigt liv , uanset hvor de bor i Rebild kommune.

Vi skal også passe på vores natur: Uden ren jord, luft og vand nytter ingenting.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Mad til ældre i Rebild skal laves på det enkelte bosted, ikke centralt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Politikerne skal i højere grad sagsbehandle enkeltsager og styre embedsmændene.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Leon Sebbelin har været en god borgmester for Rebild Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 212 Radikale Venstre in total 9775

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg har nu siddet 4 år i Rebild byråd, hvilket har givet indsigt i mangt og meget.

Fremadrettet vil jeg arbejde konstruktivt, målbevidst og langsigtet for at gøre hele Rebild Kommune til et godt sted at være for alle.

Vi skal sikre, at alle børn får en god start - ingen børn skal lades i stikken.

Ældre skal have et godt og indholdsrigt liv , uanset hvor de bor i Rebild kommune.

Vi skal også passe på vores natur: Uden ren jord, luft og vand nytter ingenting.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - 2017

Byrådsmedlem Rebild Kommune, Radikale Venstre

2013 - 2017

Medlem, Børne- og Ungdomsudvalget Rebild Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Venskabsbyarbejdsgruppen
Formand Radikale Venstre, Nordjylland
Formand Radikale Venstre, Himmerlandkredsen
Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre
Formand Rebild Kommunale Ungdomsskole

Uddannelse

2008 - 2012

Pædagogisk Diplomuddannelse Dansk, University College Aalborg
Profbachelor Læreruddannelsen, Ranum Statsseminarium

Erhvervserfaring

2003 - nu

Lærer Tech College Aalborg
B

Politiske hverv

2013 - 2017

Byrådsmedlem Rebild Kommune, Radikale Venstre

2013 - 2017

Medlem, Børne- og Ungdomsudvalget Rebild Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Venskabsbyarbejdsgruppen
Formand Radikale Venstre, Nordjylland
Formand Radikale Venstre, Himmerlandkredsen
Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre
Formand Rebild Kommunale Ungdomsskole

Uddannelse

2008 - 2012

Pædagogisk Diplomuddannelse Dansk, University College Aalborg
Profbachelor Læreruddannelsen, Ranum Statsseminarium

Erhvervserfaring

2003 - nu

Lærer Tech College Aalborg

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland