PERSONPROFIL

Morten Marinus

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Rebildkredsen

Født 10. november 1977 i Aalborg

O

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Hospitaler og sundhed
  • EU
  • Flygtninge og indvandrere
  • Ældreområdet

Med kandidatens egne ord

DER ER SÅ MEGET VI SKAL PASSE PÅ
I Dansk Folkeparti er vi stolte af Danmark; vi elsker vort land, ligesom vi elsker vores familie, og vi føler en historisk forpligtelse til at vænne om landet, folket og den danske arv.
Stram indvandringspolitik
Flere kriminelle udlændinge skal udvises
Grænsekontrollen skal gøres permanent i begge retninger.
Asylansøgere og flygtninge, bør som udgangspunkt, hjælpes i deres nærområder, eller et land som deler samme kultur. Ikke i Danmark. De udlændinge, der alligevel bo bosætter sig permanent i Danmark, skal tilpasse sig dansk kultur og danske traditioner.

Jeg vil arbejde for et samfund, hvor vi respekterer den enkelte familie, hjælper handicappede og udsatte børn og tager os af vore ældre. Eksempelvis sundhed og ældreplejen, og det skal vi fortsætte med at prioritere.

Jeg vil fortsætte mit arbejde med at styrke Nordjysk infrastruktur, herunder en ny limfjordforbindelse, sundhed, uddannelse og flytning af flere statslige arbejdspladser til Nordjylland.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal laves en ny udligningsreform, som fordeler pengene endnu mere rimeligt. Så fattige kommuner får mere fra de rige kommuner, end i dag.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal indføres permanet grænsekontrol også ved færger fra udlandet og ved både ind og udrejse af Danmark.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2002 - 2006

Byrådsmedlem Pandrup kommune, Dansk Folkeparti

2010 - 2011

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Dansk Folkeparti

2010 - 2016

Kommunalbestyrelsesmedlem / 1.viceborgmester Jammerbugt Kommune, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Medieordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Medlem af Færøudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - 2015

Kommunalordfører Dansk Folkeparti

2011 - 2016

Medlem af Transportudvalget Dansk Folkeparti

2002 - 2006

Kommunalbestyrelsesmedlem Pandrup Kommune Dansk Folkeparti

Uddannelse

2005 - 2006

Sygehusportør Aalborg Sygehus

1996 - 1996

Ubf. Skibsassistent Svendborg Søfartsskole

Erhvervserfaring

2005 - 2011

Sygehusportør Aalborg Sygehus
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2002 - 2006

Byrådsmedlem Pandrup kommune, Dansk Folkeparti

2010 - 2011

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Dansk Folkeparti

2010 - 2016

Kommunalbestyrelsesmedlem / 1.viceborgmester Jammerbugt Kommune, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Medieordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Medlem af Færøudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - 2015

Kommunalordfører Dansk Folkeparti

2011 - 2016

Medlem af Transportudvalget Dansk Folkeparti

2002 - 2006

Kommunalbestyrelsesmedlem Pandrup Kommune Dansk Folkeparti

Uddannelse

2005 - 2006

Sygehusportør Aalborg Sygehus

1996 - 1996

Ubf. Skibsassistent Svendborg Søfartsskole

Erhvervserfaring

2005 - 2011

Sygehusportør Aalborg Sygehus

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland