PERSONPROFIL

Nicolai Lysdal Sejrup

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i Aalborg
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 9. december 1990 i Nibe

Ø

Nicolai L. Sejrup (EL) var i 2017 kandidat for Enhedslisten ved kommunalvalget i Aalborg Kommune og kandidat til regionsrådet i Region Nordjylland. Nicolai L. Sejrup blev ikke valgt ind til nogen af delene.
Nicolai L. Sejrup er udlært anlægsgartner fra Sandmoseskolen, og han arbejder til daglig som anlægsgartner i Aalborg Kommune.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 103 Enhedslisten in total 7315
KV 2013 Personlige stemmer 16 Enhedslisten in total 9729

Mærkesager

  • Ældre
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Miljø - ældre - børn

Naturen er under pres, og hvis ikke vi gør noget ved de mange miljøproblemer vi har, går vi en hård tid i møde. Det nytter ikke at sende vores miljøregning i børneværelset og sige 'vi ser på det senere'

Vores kære børn skal have en god opvækst - og have lov til at være børn! De bliver i alt for høj grad pisket igennem systemet. Samtidig skæres der ned på både lærer og pædagoger, og det nytter ikke.

Sidst men ikke mindst, vores ældre. De ældre har krav på et dejligt og værdigt otium, og skal ikke gå med en tvivl om hvorvidt deres hjemmepleje kommer. Mange private aktører har vist sig uduelige til opgaven, og går konkurs, og efterlader kommunen selv med 'problemet' med at få hjulpet de ældre der har brug for en hånd.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Thomas Kastrup-Larsen har været en god borgmester for Aalborg Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god ide, at Aalborg Midtby bliver mere bilfri, end den er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Udviklingen i landdistrikterne i Aalborg Kommune skal prioriteres højere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 37 Enhedslisten in total 13797

Mærkesager

  • Ældre
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Miljø - ældre - børn

Naturen er under pres, og hvis ikke vi gør noget ved de mange miljøproblemer vi har, går vi en hård tid i møde. Det nytter ikke at sende vores miljøregning i børneværelset og sige 'vi ser på det senere'

Vores kære børn skal have en god opvækst - og have lov til at være børn! De bliver i alt for høj grad pisket igennem systemet. Samtidig skæres der ned på både lærer og pædagoger, og det nytter ikke.

Sidst men ikke mindst, vores ældre. De ældre har krav på et dejligt og værdigt otium, og skal ikke gå med en tvivl om hvorvidt deres hjemmepleje kommer. Mange private aktører har vist sig uduelige til opgaven, og går konkurs, og efterlader kommunen selv med 'problemet' med at få hjulpet de ældre der har brug for en hånd.

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Anlægsgartner, Sandmoseskolen

Erhvervserfaring

Anlægsgartner Aalborg kommune
Ø

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Anlægsgartner, Sandmoseskolen

Erhvervserfaring

Anlægsgartner Aalborg kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland