PERSONPROFIL

Niels Martin Sunesen

Socialdemokratiet

Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 9. december 1993 i Thisted sygehus. Men fra Skårup i Hannæs Single

A

Niels Martin Sunesen var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Socialdemokratiet ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Til daglig går han på universitet. Hans politisk interesse startede fra tidlig alder, hvor han ved begyndelsen på hans universitet meldte sig ind i en politisk organisation.. Siden er han ligeledes blevet medlem af andre politiske organisationer, hovedsagligt ungdoms politiske organisationer. For omkring 2 år siden blev han medlem af hans lokale partiforening.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 271 Socialdemokratiet in total 132252

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Gennem regionerne har borgerne i de danske regioner den bedste mulighed for, at få deres stemme hørt omkring hvordan de ønsker deres sundhedsvæsen skal være. Jeg vil kæmpe for, at vi bevarer regionerne, så borgerne stadigvæk kan have indflydelse på hvordan vores sundhedssystem skal fungere. Det er også gennem regionerne, at vi med den kollektive trafik bedre kan binde de danske områder sammen, og give alle borgerne gode muligheder for, at komme omkring mellem de danske byer og i det danske landskab.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke meget for, at vi laver forretning ud af menneskers sundhed.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nået et punkt hvor det er svært at skærer mere.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling inden for sundhedsvæsnet vil aldrig være en god ting. Det er de svageste der bliver ramt.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling inden for sundhedsvæsnet vil aldrig være en god ting. Det er de svageste der bliver ramt.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg håber selv at det er muligt, at få flere læger ud i yderområderne, ved at vise dem hvilke muligheder, der er for dem i områderne. Det er allerede stramt med penge.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi fjerner blot vigtige resurser fra de offentlige hospitaler.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De kan være med til, at give os flere kompetencer og forbedre kvaliteten af den hjælp, som vi kan tilbyde borgerne.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle områder tror jeg snildt, vi kunne udlicitere.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at alle borgerne i regionen, kan følge sig trygge.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi tager os ordentligt af vores natur.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udvikling af den kollektive trafik er en fantastisk måde, hvorpå vi kan binde regionen sammen, og gøre det muligt for alle at komme ordentligt rundt i regionen.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne er vigtige. De er et godt binde led mellem kommunerne, og de giver borgerne indflydelse i deres sundhedsvæsen.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan ikke blive ved med at skærer, og samtidigt forvente god service.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror godt at vi kan skabe vækst i hele regionen. Ikke kun i de store byer.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre det mere attraktiv, at benytte sig af kollektiv trafik. Det gør vi ikke ved at fjerne ruter.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Bestyrelsesmedlem

Uddannelse

Kandidat Studerende Aalborg universitet

Erhvervserfaring

Politisk vice-præsident Europæisk Ungdom Nordjylland
A

Politiske hverv

Bestyrelsesmedlem

Uddannelse

Kandidat Studerende Aalborg universitet

Erhvervserfaring

Politisk vice-præsident Europæisk Ungdom Nordjylland

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland